Fagforbundet krever bedre regler for smittevern i kollektivtransporten

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Vi må ha tydeligere regler for smittevern i kollektivtransporten. Det er bra det kom en veileder, men den er alt for generell og ikke tilpasset virkeligheten som medlemmene står i, mener Fagforbundet.

13.05.2020 av Geirmund Jor

– Dessverre gikk det fort i svingene når en smitteveileder for kollektivtrafikken ble laget tidlig i mai, sier Stein Guldbrandsen, leder for Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk I Fagforbundet.

Veilederen stiller umulige krav

– Alle som har reist kollektivt har nok sett at det er lettere å praktisere regelen om en meters avstand ute på torget enn inne på bussen.  Om man skal overholde en meters avstand og benytte annethvert sete betyr det i praksis en mye større reduksjon fra rushtidstrafikken enn 50 %. I svært mange sammenhenger er det umulig å påse at folk frivillig står igjen på holdeplassen, bare for å se om det tilfeldigvis er færre folk på neste buss, sier han.

Veilederen sier at det kan være hensiktsmessig å beskytte ansatte med pleksiglass eller lukket dør foran samt en meters avstand og bruk av annethvert sete for passasjerer, men medlemmene melder om at det er en vanskelig å kontrollere dette.

Det er ikke plass til alle

– Kapasiteten er for dårlig. Om man skal overholde en meters avstand og benytte annethvert sete betyr det en mye større reduksjon for rushtidstrafikken enn 50 %. Her skulle man ha gjort en mye grundigere jobb med tydelige og klare retningslinjer, sier Guldbrandsen.

Den enkelte kan ikke regulere antall passasjerer

 – Det går ikke an å overlate ansvaret for regulering av antall personer om bord i bussen, trikken eller hva det måtte være til passasjerene i Trondheim, Bergen eller Oslo. Det er myndighetenes rolle å ta ansvar for å koordinere i en situasjon som det vi står i. Folk som går ut av døra om morgenen vet ikke hvor mange andre som også har tenkt seg på bussen den dagen, eller hvem som har størst behov.

På tog og bane er det til og med ikke sikkert at man som passasjer får med seg at vognen er for full før man har kommet inn og dørene lukkes.

Vi må forhandle lokalt

Vi må ha bedre løsninger, men mens vi venter må vi sette vår lit til det lokale partssamarbeidet.

– Det er helt nødvendig at arbeidsgiversiden er bevisst ansvaret sitt og setter hensynet til folkehelse og den enkeltes sikkerhet først. Ledere i kollektivtransporten må sette seg ned med tillitsvalgte og verneombud for å finne gode løsninger. Sjåførene kjenner forholdene best. Det er store forskjeller fra skolebusser på landet til travle busser i rushtiden i Oslo sentrum, derfor må representanter for de ansatte delta i utformingen av smittevernstiltak, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundet.