58 organisasjoner krever slutt på blokaden av Gazastripen

Statssekretær Marianne Hagen tar imot oppropet mot Gaza-blokaden av Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet. De andre på bildet er Gry Ballestad, Norsk Folkehjelp, Berit Aaker, Forsvar Folkeretten og Arne Birger Heli, Ship To Gaza Norway. (Foto: Fagforbundet / Ingunn Eriksen)

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp overleverte 5. mai sammen med over 50 andre organisasjoner, et fellesopprop til Utenriksdepartementet der de ber om støtte til det palestinske folket under Covid-19-utbruddet.   – Organisasjonene krever slutt på blokaden av Gazastripen og den kollektive avstraffelsen av palestinerne, sier de i en pressemelding.

05.05.2020 av Informasjonsavdelinga

Det er Fagforbundet, Forsvar folkeretten, Norsk Folkehjelp og Ship to Gaza Norway som har tatt initiativ til fellesoppropet. De krever at Norge bruker sin innflytelse for å få blokaden av Gazastripen hevet. Blokaden er en kollektiv avstraffelse og en forbrytelse mot menneskeheten.

Bred støtte politisk og humanitært

Oppropet fra over 50 organisasjoner, humanitære og menneskerettsorganisasjoner, politiske partier, ungdomsorganisasjoner, kristne organisasjoner, fagforbund og fagforeninger viser at palestinerne har bred støtte.

Dette er første gang det har kommet krav om heving av blokaden ved et felles norsk opprop.

Mens alle land setter inn enorme ressurser for å beskytte innbyggernes helse og stabilisere økonomien i møte med Covid-19, står det palestinske samfunnet overfor langt større utfordringer.

– En befolkning under okkupasjon og blokade vil være en høyrisikogruppe både for smitten og for uforholdsmessige kontrolltiltak fra okkupasjonsmakten, sier Gry Ballestad, avdelingsdirektør i Norsk Folkehjelp.

Helsevesenet kollapser

Helsevesenet på Gazastripen var på randen av kollaps allerede før koronapandemien og har i mange år slitt med å møte befolkningens behov på grunn av akutt mangel på medisin, utstyr, leger og opplæring.

I flere år har det vært reist krav fra FN og internasjonale organer om at blokaden av Gazastripen må heves.

– Vi reagerer også sterkt på Israels annekteringsplaner som utsetter det palestinske samfunnet for ekstreme utfordringer og dreper ethvert håp for en framtidig stat, sier Stein Guldbrandsen, medlem av AU i Fagforbundet.

Nå håper og forventer alle organisasjonene at den norske regjeringa reagerer kraftig på Israels siste signaler om annektering av palestinsk jord slik Norge gjør overfor andre land som vedvarende og alvorlig bryter folkeretten.

Les pressemeldinga her