Sier nei til permitteringer i private barnehager

Partene som ble enige, her fra lønnsforhandlingene. Fra venstre: Espen Rokkan og Anne Lindbo, PBL. Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen, Delta og Anne Green Nilsen fra Fagforbundet.

I en felles erklæring har arbeidstakerorganisasjonene og Private barnehagers landsforbund (PBL) blitt enige om at de ikke skal ha permitteringer i barnehagene som er medlemmer av PBL, dette er det store flertallet av de private barnehagene.

26.03.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 21.04.2020

I avtalen skriver partene følgende: «Partene er enige om at det ikke skal være behov for permitteringer i barnehagene. Det er avklart at barnehagenes tilskudd opprettholdes og at bortfall av foreldrebetaling vil bli kompensert av staten.»  

Fortjener skryt

– Det er veldig bra at den største og dominerende organisasjonen for de private barnehagene tar ansvar for sine ansatte på denne måten. Vi i Fagforbundet er helt enige med PBL i at det er behov for at barnehageansatte er på plass, selv om det er færre barn i barnehagene i denne krisetida, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Barnas beste først

Selv om alle landets barnehager i utgangspunktet er stengt, skal barnehager holde åpent for barn av ansatte ved kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn med særlige omsorgsbehov. Barna skal, ut fra de rådende omstendigheter, ha et best mulig tilbud. Dette skal skje innenfor rammene av de smittevernrådene som til enhver tid gjelder.

Partene peker blant annet på at blant annet at barna må organiseres i mindre barnegrupper enn det som er vanlig. Barnehagepersonalets kompetanse bør benyttes klokt og hensiktsmessig i den ekstraordinære situasjonen vi er i. De skriver også at man må regne med at flere enn normalt vil være borte fra jobben, enten fordi de er syke eller i karantene.

 Særskilt samfunnsansvar

Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen PBL som har blitt enige om dette. «Som offentlig finansiert velferdstjeneste har vi et særskilt ansvar for å være en del av løsningen i denne store samfunnsdugnaden.» skriver de.

Avtalen åpner for at det kan avtales utvidede åpningstider i barnehagen for å ivareta barn av foreldre som arbeider skift/turnus ved kritiske samfunnsfunksjoner. Ved et slikt behov vil partene blant annet oppfordre arbeidsgivere til å legge til rette for – og ansatte til å delta på – arbeid ut over ordinær arbeidstid for å holde barnehager åpne utover ordinær åpningstid.

 

Last ned relaterte filer