Vann, klima og korona

Ikke alle har mulighet til å vaske hendene slik det blir anbefalt av verdens helsemyndigheter for å hindre koronaviruset i å spre seg. Mange har rett og slett ikke tilgang til rent vann. (Foto: Fagforbundet / Mostphotos)

Rent vann og god håndhygiene er nødvendig for å begrense spredningen av COVID-19, så vel som mange andre infeksjonssykdommer. Men ikke alle har tilgang til rent vann.

22.03.2020 av Bendik Flomstad

Korona-krisen har snudd verden på hodet. Millioner av mennesker er rammet av pandemien. Her hjemme er det karantene og hyppig håndvask med vann og såpe som skal være de beste måtene å beskytte seg mot virusinfeksjonen.

På verdens vanndag vil Fagforbundet minne om at ikke alle har tilgang til rent vann. I deler av verden trengs det fremdeles mer informasjon om hvilken rolle gode hygienerutiner spiller i forebygging og bekjempelse av sykdommer. Men som regel er det ikke kunnskapene det står på: Mange steder mangler folk såpe, rent vann og de vaskefasilitetene de trenger for å beskytte seg selv og samfunnet rundt seg mot sykdommer.

Mangel på vann driver folk på flukt

I globale kriser som pandemier og klimaendringer, er det de med det skjøreste livsgrunnlaget som lider mest. Når klimaendringer påvirker tilgangen til rent vann, trues også grunnleggende samfunnsfunksjoner som helsetilbud, sanitærforhold, brannvesen, skoler og matproduksjon.

Klimaendringer, fattigdom, befolkningsøkning og konflikter tvinger mange mennesker på flukt. Særlig går manglende tilgang på vann ut over marginaliserte grupper i samfunnet. Verden over sliter mange mennesker - kvinner, barn, flyktninger, urfolk og funksjonshemmede – med at deres behov blir oversett, og mange støter på diskriminering når de strever for å skaffe seg tilgang til vann.

Vann er en rettighet, ikke en vare

FNs bærekraftsmål nummer seks slår fast at alle mennesker skal sikres tilgang til rent vann innen 2030. Det betyr at alle mennesker må sikres tilgang til rent vann, uansett hvem man er og hvor man kommer fra. Lovgivningen må anerkjenne denne rettigheten gjennom tydelige forpliktelser slik at alle land sikrer alle lag av befolkningen tilgang til rent vann. Likevel lever 2,1 milliarder mennesker uten tilgang til verdens viktigste ressurs.

Den verdensomspennende privatiseringstrenden er en av hovedårsakene til urettferdig og begrenset tilgang til vann mange steder i verden.  At sosiale behov gjøres til gjenstand for private aktørers fortjeneste er både nasjonale og internasjonale fagorganisasjoner opptatt av å bekjempe.

Fagforbundet har rundt 2000 medlemmer som jobber med vann og er dermed den største arbeidstakerorganisasjonen i sektoren. Vi oppfordrer til å bruke verdens vanndag til å øke bevisstheten om vann! Vi trenger økt tilgang til rent drikkevann over hele verden og en mer rettferdig forvaltning av denne viktigste av alle ressurser.

WHO har laget en steg-for-steg-illustrasjon om håndhygiene til årets vanndag