Pensjonert personell i helsetjenesten kan jobbe uten å tape pensjon

(Foto: Fagforbundet)

Både i sykehusene og i kommunesektoren blir det nå mulig for alt personell i helsetjenesten å jobbe uten å tape pensjonsrettigheter. I helseforetakene omfatter ordningen alle kategorier arbeidstakere, mens i kommunesektoren omfatter ordningen til nå kun personell som jobber i helsetjenesten.

18.03.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 20.03.2020

Krever like regler for alle

– Det er bra, men ikke godt nok. I disse krisetider burde det være like regler for alle som de som jobber i kollektivtrafikken, sosialsektoren og innen sikkerhet og beredskap, for ikke å snakke om renholderne. Nå handler det om å tilrettelegge for at alle gode krefter kan benyttes uten at pensjonen avkortes, sier daglig leder av LO-kommune, Pål Skarsbak.

Pål Skarsbak, leder av LO Kommune (Foto: Fagforbundet)

Han legger til at LO, Unio og YS har skrevet et felles brev til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) der de ber om at denne urettferdigheten rettes opp. Det samme har KS, arbeidsgiverorganisasjonen for kommunene gjort.

Fjerner urettferdig regel midlertidig

Han forteller at det finnes en regel som er urettferdig og for svært mange ukjent. Regelen kan føre til at mye av både tjenestepensjon og folketrygd krymper hvis man jobber etter at man har tatt ut pensjon

– Fagforbundet og LO-kommune har lenge jobbet for å få fjerne denne urettferdige regelen og det er virkningen av denne regelen som nå fjernes for pensjonister som er villige til å ta i et ekstra tak i disse krisetidene. Det er altså på plass for helsepersonell, men enda ikke for andre yrkesgrupper i kritiske roller, sier han.

ASD har bestemt forskriftsendring og partene i KS-området har avtalt tilsvarende endringer de tariffestede ordningene. På sine hjemmesider skriver KS at de forventer at tilsvarende endringer vil gjennomføres i alle offentlige pensjonsordninger.

Verken tjener eller taper pensjon

Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. Det betyr at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres.

 – Denne bestemmelsen innebærer ikke høyere samlet pensjon, men den hindrer at de som stiller opp rammes på en urimelig og urettferdig måte ved at pensjonen går ned, avslutter Pål Skarsbak.