Ja i uravstemningen i KS og bra deltakelse

87 prosent av medlemmene som uravstemte, sa ja til resultatet i hovedoppgjøret i KS. Deltakelsen holder seg stabilt høy med elektronisk uravstemning.

08.06.2018 av Ellisiv Solskinnsbakk

Nærmere 64 000 medlemmer deltok i uravstemninga i årets hovedoppgjør i kommunene. Det vil si 39% av alle stemmeberettigede (unntatt Oslo kommune, som er et eget oppgjør med uravstemningsfrist 13. juni).

Litt over 87 prosent av disse svarte ja, mens 7,5 prosent svarte nei. 5,5 prosent av stemmene var blanke.

Godt resultat

– Det viser at medlemmene er fornøyde med resultatet, og da er vi også fornøyde, sier leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

Litt rusk i maskineriet ble det da en del medlemmer og tillitsvalgte reagerte på at avsendernummeret i oppfordringa om å stemme var unormalt langt, og at lenka de skulle trykke på inneholdt en mystisk sammensetning av bokstaver og tall. Forbundet måtte gå ut og forsikre om at det ikke var spam og oppfordre folk til å stemme i vei! Det har de gjort.

Sparer trær, jobb og penger

Innføringen av elektronisk uravstemning i 2016 har vært en knallsuksess for forbundet. Ikke bare spares ressurser, men deltakelsen har økt. På enkelte områder, som for eksempel i staten, tredoblet den seg da den elektroniske løsninga kom.

– Fram til 2016 kunne enkelte oppgjør havne under 20 prosent deltakelse, fortalte uravstemningsgeneral i forhandlingsenheten, Grethe Sørensen, da ny ordning ble innført i 2016.

Resultatet i korte trekk:

For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst fem tusen og med en profil som gir flere grupper uttelling for kompetanse. Oppgjøret får virkning fra 1. mai 2018.

Det økonomiske resultatet sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse. Det er også avtalt videreføring av en minstelønnsgaranti etter 16 år for dem uten formell kompetanse.

Det er avtalt en modell som skal motivere til mer heltid og økt arbeid i helgene. De som omfattes av denne ordningen får en heving at helgetilleggene til 53 kroner timen. Det er også avtalt en ordning som sikrer bedre økonomisk uttelling til dem som jobber mer enn 289 timer i året.

Se mer på fagforbundet.no