Luftambulansen: Fagforbundet krever at Stortinget ordner opp

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, er bekymret over krisesituasjonen i luftambulansetjenesten og ber Stortinget gripe inn. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundet ser alvorlig på krisen i luft­ambulanse­tjenesten. Situasjonen må løses umiddelbart.

05.06.2018 av Informasjonsavdelinga

Beredskapen og situasjonen i luftambulansetjenesten er ustabil, og liv og helse settes på spill. Hovedårsaken til dette er at nasjonale helsemyndigheter i anbudsprosessen unnlot å sikre at nøkkelpersonell, som ambulanseflygere og teknikere, kan fortsette i jobbene sine ved operatørskifte. Fagforbundet ser på dette som en uholdbar situasjon som må løses umiddelbart.

Befolkningens trygghet i fare

Helsemyndighetene har gjennomført en anbudsprosess som går ut over befolkningens trygghet. Sterke advarsler om at luftambulansetjenesten måtte sikres ved å overføre erfaring og kompetanse ved eventuelt operatørbytte ble ignorert. Helsemyndighetene har så langt vist manglende evne til å få kontroll over den alvorlige situasjonen og har ikke satt inn noen konkrete tiltak som fjerner hovedårsaken til krisen, nemlig personellflukten.

Mette Nord, leder for Fagforbundet, uttalte allerede i begynnelsen av mai:

– Å legge luftambulansetjenesten ut på anbud, er å spille hasard med folks liv og helse. 

Stortinget må finne en løsning 

Når ansvarlige helsemyndigheter ikke kan garantere for liv og helse må Stortinget gripe inn og løse situasjonen. Folks trygghet må settes først. Vi anmoder derfor sterkt Stortinget om å sørge for at regjeringen iverksetter konkrete tiltak som umiddelbart sikrer at nøkkelpersonell kan fortsette i ambulanseflytjenesten, og dermed sikrer varige løsninger som gir trygghet for pasientene.

– I spørsmål som er så viktig for folks liv og helse, er det avgjørende at det offentlige har kontroll over tjenesten. Luftambulansen må drives av det offentlige selv, eller gjennom et langsiktig samarbeid med ideelle organisasjoner, sier Mette Nord.