Private barnehager driver lønnsomt – men ikke for barna

Jo lavere bemanning, jo høyere lønnsomhet. En ny rapport om privatbarnehagenes økonomi gir grunn til bekymring. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet er bekymra. De største barnehagekjedene har den største avkastningen. De har sterkest finansieringsevne og størst egenkapital. Men dette ser ikke ut til å komme barna til gode. Bemanningen er lavest.

29.05.2018 av Birgit Dannenberg

Rapporten «Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren» ble bestilt av Kunnskapsdepartementet av konsulentselskapet BDO for å se på økonomien i de private barnehagene. Konklusjonen får statsråden Jan Tore Sanner til å revurdere eksisterende regler og etterlyse bedre tilsyn, ifølge Dagens Næringsliv.

De store barnehagekjedene vinner

Dagens regelverk favoriserer de store barnehagebedriftene. Det heter i rapporten at de største aktørene har vesentlig høyere driftsmargin enn gjennomsnittet. Barnehageloven bestemmer hvor stort utbytte eierne av private barnehager kan ta ut. Derfor blir ofte overskuddet holdt i selskapet og egenkapitalen øker. Barnehagene som BDO har analysert i sin rapport, økte sin egenkapital fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til nær fire milliarder i 2016.

Det rapporteres også om den såkalte markedssvikten. Det betyr at store aktører vinner og tjener penger på bekostning av mindre barnehager. Det er de store kjedene som har barnehager å selge. Det gir stor gevinst pga. enorme verdiøkninger i eiendomsmarkedet de siste årene. Prisen foreldrene betaler for en barnehageplass hos de store aktørene er heller ikke blitt redusert i takt med bedre lønnsomhet.

Ny tid krever nye regler

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ser problemene. Han sier ifølge E24 at dagens regelverk ble laget da målet var å øke barnehagedekningen.

– Nå er vi i en ny tid og må lage regler som er tilpasset at en stadig større del av de private barnehagene inngår i store kjeder.

Et annet viktig funn i granskingen av private barnehagers økonomi, er det Trond Erik Lunder i Telemarkforsking som har gjort. I sitt notat «Økonomiske resultater i private barnehager» er det store forskjeller mellom barnehager som tilsynelatende har like økonomiske vilkår. Det er lønnskostnader som utgjør de største utgiftene i barnehagene. Lunder forklarer et generelt høyere overskudd i kjedebarnehagene med at disse barnehagene har lavere bemanning.

Lav bemanning gir økt lønnsomhet

Leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal, er enig med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner om at barnehager ikke skal gå med store overskudd fordi de har for lav bemanning:

– Fagforbundet er bekymret for funnene i disse rapportene. Vi ønsker ikke at store aktører skal tjene penger som ikke kommer barna til gode. Heller ikke at store barnehagekjeder skal utkonkurrere mindre barnehager. Overskudd i barnehagene skal brukes på økt bemanning, lavere priser og høyere kompetanse. Det vil alle tjene på!

bdo_rapport_barnehagesektor (PDF: 1.0 MB)

Telemarkforsking private barnehager (PDF: 9.3 MB)