Regjeringen tar svake grep i revidert budsjett

Mette Nord mener at deltidsarbeid er roten til alt ondt. (Foto: Birgit Dannenberg)

Regjeringen betaler ikke for flere voksne i barnehagene, kutter i bevilgningene til sykehusene og tar svake grep for å få ned ledigheten. – Skuffende, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

16.05.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.05.2018

Revidert nasjonalbudsjett ble nylig lagt fram og Fagforbundet mener det er langt mellom lyspunktene. Det følger ikke med penger med til å innføre bemanningsnorm og sikre flere voksne i barnehagene.

 – Det er skuffende at regjeringen ikke har lagt inn finansiering av bemanningsnormen i barnehagene. En av de viktigste oppgaven vi har er å gi barna våre en trygg oppvekst. Det er nedslående at barnehagebarna blir nedprioritert i dette budsjettet, sier Mette Nord.

Tar ikke grep for å redusere ledigheten

Hun peker også på at det tas svake grep for å få ned ledigheten. Offentlig sektor brukes for eksempel ikke for å få ledigheten ned. Selv om det går bedre i norsk økonomi, ser vi at andelen i jobb knapt vokser og at husholdningenes gjeld er rekordhøy.  I april ligger den sesongjusterte ledigheten allerede på 3,9 pst

Kutt i arbeidsmarkedstiltak er feil medisin

Arbeidsmarkedstiltakene ligger på et alt for lavt nivå i utgangspunktet, og er en av årsakene til høy andel langtidsledige og utstøting fra arbeidsstyrken. Regjeringen foreslår å reduserte de ordinære arbeidsmarkedstiltakene med 550 plasser på årsbasis fra et allerede lavt nivå på 14 000 plasser. De fire første månedene har tiltaksnivået ligget på i gjennomsnitt 19 800 plasser. Dermed vil tiltaksnivået i 2. halvår bli uforsvarlig lavt, anslagsvis litt over 7000 plasser i gjennomsnitt

Investerer ikke i framtida

- Jeg syns det er merkelig at regjeringen ikke benytter det økonomiske handlingsrommet som bedre tider gir, til å redusere vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor. Det gir rom for nye arbeidsplasser og faktisk også bedre samfunnssikkerhet. Med et klima som bli villere og våtere er kommunenes evne til å håndtere klimakatastrofer av stor betydning.  Det må satses mer på permanente tiltak særlig i kommesektoren, driftsbudsjettene må styrkes slik at tjenestetilbudet kan opprettholdes.

Sykehus på sparebluss

Samtidig kutter Regjeringen i sykehusenes driftsbudsjetter.

- Det er allerede kuttet til beinet i norske sykehus. Regjeringen burde brukt anledningen til å gjøre de offentlige sykehusene i stand til å gi folk trygghet for liv og helse uansett hvor i Norge de bor, sier Mette Nord.

Les i Fagbladet: Her er åtte skatteendringer fra regjeringen til arbeidstakerne