Lønnsoppgjøret for LOs medlemmer i sykehusene i havn

? Et enighet og en innretning på resultatet som tjener våre medlemmer vel, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

Det ble enighet i lønnsoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO-stats medlemmer i sykehusene kvelden mandag 14. mai.

14.05.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.05.2018

– Dette er et bra resultat for medlemmene. De får et tillegg på minst 16 000 kroner for fagarbeidere og ansatte uten krav til formell utdanning. Ledere og de med høyskoleutdanning får et tillegg på minst 3,5 prosent av lønnen. Rammen for oppgjøret holder seg innenfor det som er oppnådd i andre deler av arbeidslivet. Vi har nådd fram med en god profil, og reelle tillegg for medlemmene, sier LO-stats forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen.

Resultatet i korte trekk:

Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 – 3 på 16 000.-

Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 3,5 %. Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med mer enn 16 års ansiennitet gis ytterligere et generelt tillegg på 1 %. (samlet 4,5 %). Ledere med budsjett-, personal-, og driftsansvar gis et tillegg på 5 %.  

Arbeidstakere som ikke er inkludert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et tillegg på 3,5 %.

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Plakat med resultat Spekter - LO Stat 2018 (pdf)

Protokoll fra forhandlingene

Minstelønnstabell pr 1. juli 2018

 

 

Stillingsgruppe

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Gruppe 1

       314 000

       319 000

       330 000

       375 000

       402 000

Gruppe  2 og 3

       350 000

       355 000

       361 000

       415 000

 

Gruppe 4

       400 000

       410 000

       433 000

       490 000

 

Gruppe 5

       435 000

       455 000

       490 000

       525 000