Enighet i tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og SAMFO

Fagforbundet sine medlemmer innen tariffområdet SAMFO er ansatt i boligsamvirke. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet og SAMFO ble 8. mai enige i forhandlingene på Overenskomst for boligsamvirket. Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for arbeidstakere i SAMFO.

09.05.2018 av Informasjonsavdelinga

Det sentrale oppgjøret ble avsluttet med enighet 8. mai 2018. Det ble blant annet avtalt følgende:

  • Et generelt tillegg til alle på kr 1,30 fra 1. april.
  • Lokale forhandlinger kan føres i helhet mellom partene sentralt. Resultatet fra forhandlingene gjøres gjeldende for borettslag som ikke selv gjennomfører lokale forhandlinger. 

Årets lønnsoppgjør er gjennomført som et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og SAMFO forhandlet alle tariffavtalene/overenskomstene samlet. Deretter var det tilpasningsforhandlinger på Overenskomst for boligsamvirke. Uravstemningen skal derfor foregå på samme måte.

Protokoll for tarifforhandlingene mellom LO og SAMFO 2018

Protokoll Samfo og Fagforbundet  2018 forbundsvise tilpasningsforhandlinger

Tariffplakat til å henge opp på arbeidsplassen

Uravstemning

Fristen for avstemning for Fagforbundets medlemmer er 4. juni 2018 kl 2400. Fagforbundet anbefaler medlemmene å stemme JA.

Se meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret