Mette Nord: - Luftambulansen må tilbake i offentlig regi

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

Fagforbundet reagerer på kaoset som har oppstått med anbudsutsettelsen av luftambulansen. – Tjenesten egner seg ikke for anbud, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

07.05.2018 av Informasjonsavdelinga

– Folk som er avhengige av luftambulansen har en reell frykt for liv og helse som følge av de akutte problemene i tjenesten, sier forbundsleder Mette Nord. Hun peker på at dette særlig rammer Nord-Norge og folk som bor i distriktene.
– Vi ser nå tydelig at luftambulansetjenesten ikke egner seg for anbud. Dette er å spille hasard med folks liv og helse, sier Nord.

Anbudsprosessen må stanses

Over 20.000 av Fagforbundets medlemmer jobber for de regionale helseforetakene, som blant annet har ansvar for akutthelsetjenesten. Fagforbundet stiller seg bak kritikken som Norsk Flygerforbund har reist, og som er forsterket av leger og helsepersonell. Nå krever Mette Nord at helseministeren lytter og handler.
– Fagforbundet krever at anbudsprosessen stanses for å trygge folks liv og helse. Dagens tilbud må videreføres til man har funnet en langsiktig løsning. Dette må enten skje i egenregi, eller gjennom en utvidet egenregi med en ideell virksomhet. Det offentlige må ta tilbake kontrollen over driften, sier Nord.

Korte anbudsperioder svekker kompetanse og arbeidsvilkår

Hun understreker at tjenesten er avhengig av ansattes kompetanse også om lokale forhold. Dette bygges opp over tid, ikke gjennom kortvarige anbudsperioder.
Forbundslederen mener at det har vært en dårlig anbudsprosess med et dårlig resultat. Et minstekrav på kort sikt er at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse, slik at de ansatte i selskapet som har anbudet, får tilbud om fortsatt ansettelse. Det vil sikre kontinuitet i bemanningen, til beste for lokalbefolkninga. Samtidig vil det sikre lønns- og arbeidsvilkåra til piloter og annet personell.
– I spørsmål som er så viktige for folks liv og helse, er det avgjørende at det offentlige har kontroll over tjenesten. Luftambulansen må drives av det offentlige selv, eller gjennom et langsiktig samarbeid med ideelle organisasjoner.

Vil mobilisere de rødgrønne partiene

Mette Nord sier at helseminister Bent Høie har vist manglende evne til å få kontroll på den alvorlige situasjonen. Hun frykter også at han har gjort markedsstyringen av helsevesenet til et prestisjeprosjekt.
– Vi ber nå de rødgrønne partiene gå sammen om at det offentlige skal ta tilbake driften av luftambulansetjenesten, sier Mette Nord, som viser til Fagforbundets støtte til og samarbeid med Ap, SV og Sp.

Les mer på nrk.no: Nordnorske politikere slår alarm om ambulanseberedskap