Påskjønnelse til de streikende på Røra

Grethe Sørensen fra Fagforbundets forhandlingsenhet hadde med jakker og drikkeflasker. I midten Camilla Anshus, til høyre i bildet Silje Hallem, to av de streikende barnehageansatte i Elvebakken barnehage. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundets Grethe Sørensen og Lise Ulseth fra kompetansesenteret i Trondheim reiste til Elvebakken barnehage på Røra for på vegne av hele forbundet å gi støtte til de fire streikende. Noen gaver og støttende ord skal hjelpe til å holde motet oppe i en tøff kamp.

04.05.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 07.05.2018

Stemningen i Fagforbundets telt rett nedenfor Elvebakken barnehage er god. Denne dagen har det møtt opp streikevakter fra bl.a. Fagforbundet Trondheim, ved nestleder Edvin Helland og fagforeninga på Inderøy, Hanne Sakshaug og Mari Sjømæling fra Sakshaug skole for å avlaste de fem streikende barnehageansatte. De streikende skal ikke sitte for lenge, de må ta pauser og også fridager, har de kommet frem til i samråd med fagforeningen sin.

Imponert over de streikende

Grethe Sørensen fra forhandlingsenheten og Lise Ulseth hadde med seg varme jakker og drikkeflasker. Så ble Ingrid Haugmark, Camilla Anshus, Silje Hallem og Ina Johnsen invitert på en lunsj, der de sammen med nestleder i Fagforbundet Trøndelag, Arnt Sigurd Kjøglum, fikk snakket om opplevelsen av den etter hvert langvarige streiken de står oppi. Det manglet ikke på ros og godord fra Sørensen og Ulseth, som begge har erfaring med streikeutfordringer fra arbeidet de gjør i Fagforbundets sentrale konfliktberedskap.

Nestleder i Fagforbundet Trøndelag presiserte at disse fire streikende tar kampen på vegne av 362 000 medlemmer og at streiken derfor styrker hele Fagforbundet.

Håper på flere støttemarkeringer

Det ble orientert om aktuell annonsering fra Fagforbundet i Trønder-Avisa og Adresseavisen og forberedelser til tvungen mekling rett over 17. mai. Det blir også gjort undersøkelser rundt mulig streikebryteri i barnehagen. Heller ikke er det tvil om at den aktive støtten til både flere egne markeringer og fremtidige støtteerklæringer fra andre fagforeninger skal vedvare.

De streikende ga uttrykk for at de er motivert til å fortsette så lenge det måtte være nødvendig.