Solid ja-flertall i uravstemningen på LO-NHO-oppgjøret

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området,  sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. 76 prosent av de som stemte, sa dermed ja til blant annet ny AFP-ordning og slitertillegg.

27.04.2018 av Informasjonsavdelinga

Resultatet av uravstemningen i LO – NHO-området ble overlevert Riksmekleren 27. april.

– Vi gikk inn i dette oppgjøret med en klar målsetting om å forbedre AFP-ordningen. Det har vi oppnådd. Vi er enige om rammene for en ny, forbedret framtidig AFP, vi har tettet hull i dagens ordning og ikke minst har vi fått på plass et slitertillegg for de som må gå av ved 62, 63 eller 64 år. Og vi har sikret økt kjøpekraft og et solid løft for de lavest lønte, sier LO-lederen. 

Fagforbundet er part i fem avtaler i NHO-området:

• Overenskomst for Pleie og omsorg (private sykehjem).

• Ambulanse (private ambulansedrivere).

• Barnevern, asylmottak, blindeforbundet.

• Frisører

• Dyrepleiere og klinikkassistenter

• Fagforbundet deltar også i forhandlingene i bussbransjen og energibedrifter.

Oppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO gjelder rundt 4200 av forbundets drøyt 360.000 medlemmer.

Klart ja også blant Fagforbundets medlemmer 

76,61 prosent av alle de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget, 21,07 prosent stemte nei. Blant Fagforbundets medlemmer var det snaue 78 prosent som svarte ja, mens 18 prosent stemte nei. Totalt deltok 53,67 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen i LO – NHO-oppgjøret.

Blant Fellesforbundets medlemmer har enigheten om reise-, kost- og losjibestemmelsene vært viktig. Her stemte 86,82 prosent av de som avga stemmer ja til forslaget, 10,01 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 3,17 prosent. Totalt deltok 67,87 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen om Industrioverenskomsten.

Stemmer i LO – NHO-oppgjøret:

Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)

Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)

Antall ja: 74 529 (76,61 pst)

Antall nei: 20 495 (21,07 pst)

Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)

Se også frifagbevegelse: Solid ja-flertall i uravstemningen på LO-NHO-oppgjøret