Streiker for tariffavtale - på 1. mai

1. mai er her - og fremdeles streiker Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage for noe så grunnleggende som retten til tariffavtale. - Det minner oss om betydningen av å markere arbeidernes dag, sier Mette Nord.

30.04.2018 av Informasjonsavdelinga

Streiken viser oss behovet for en sterk og samlet fagbevegelse. Likevel er det noen som snakker om at det å fagorganisere seg er gammeldags. Regjeringen Solberg skrev i regjeringserklæringen at de anerkjenner at arbeidstakere velger å være uorganiserte.

- De burde heller applaudere folks valg om å fagorganisere seg og på den måten bidra til et anstendig arbeidsliv, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Hun mener det ikke er vanskelig å forstå hvorfor høyresidens politikere mener det de gjør: Fagbevegelsen står i veien for deres prosjekt om å kommersialisere offentlig sektor.

- Vi står i veien for målet om at de som eier bedriftene skal bli rikere på arbeidernes bekostning. Fagbevegelsen står i veien for det forskjellssamfunnet deres politikk fører til, sier Nord.

Må vise at vi vil ha likhet

Derfor er det avgjørende at mange, mange deltar på 1. mai-arrangementene rundt om i landet.

- Vi må vise at vi ikke liker utviklinga. Vi må vise at vi ikke aksepterer de usosiale skattekuttene til de med mest fra før, og som fører til økt ulikhet og truer velferdssamfunnet. Vi må vise at vi vil ha et inkluderende samfunn der de fleste får bidra og blir verdsatt, sier Fagforbundets leder.  

Arbeid til alle er jobb nummer en

De fleste av oss kjenner noen som står utafor arbeidslivet. Mange kjenner noen som ikke har en fast jobb å gå til, eller som jobber deltid. Sannsynligheten er stor for at du kjenner ungdom som verken har jobb eller utdanning i sikte - det er faktisk om lag 100 000 av dem. Mange av oss kjenner kanskje også noen som synes arbeidslivet og hverdagen er usikker.

- Sånn vil vi ikke ha det. Vi ønsker et samfunn med rettferdig fordeling og like muligheter for alle. La oss stå sammen, vise solidaritet og bruke 1. mai til å gå under faner og flagg og kreve at alle skal ha et anstendig liv og arbeidsliv, oppfordrer Fagforbundet-lederen.

Selv vil hun gå under parolen «Trygt arbeidsliv for alle».

- Fordi det favner mye av det vi jobber med i fagbevegelsen, sier hun.

Fagforbundet på talerstolen

Mange av Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer er aktive i 1. mai-arrangementene rundt om i landet. Noen har også fått det ærefulle oppdraget å stå på talestolen. 

Les mer om 1.mai-arrangementer og talere hos frifagbevegelse

Parolene forteller

Utformingen av parolene viser at det er stort og bredt engasjement blant alle som deltar i forberedelsene til arbeidernes internasjonale kampdag. Det handler blant annet om faste ansettelser, trygt arbeidsliv, pensjon og sekstimersdagen:

  • Trygt arbeidsliv for alle
  • Fellesskap fungerer – Stopp velferdsprofitørene
  • Faste jobber – verdig arbeidsliv
  • Faste ansettelser – ikke midlertidighet
  • Kamp mot sosial dumping
  • #ikke til forhandling – Stopp overgrep og seksuell trakassering

Se hele oversikten over paroler i Fagbladet