LO Kommune tallfester lønnskrav i kommuneoppgjøret

Fagforbundet klare for videre forhandlinger: Leder i LO Kommune, Mette Nord, har overlevert kravdokument 2. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Lønnsforhandlingene for de ansatte i kommunene fortsatte i dag og LO Kommune overleverte sitt andre kravdokument. LO Kommune krever sentrale kronetillegg på alle utdannings- og ansiennitetsnivåer i lønnssystemet.

18.04.2018 av Informasjonsavdelinga

– LO Kommune krevde økt kjøpekraft, likelønnstillegg og uttelling for kompetanse da forhandlingene startet for en uke siden. I dag ble konkrete økonomiske krav fremmet i tråd med dette, sier Mette Nord som leder LO Kommunes forhandlingssammenslutning. 

Det ble også fremmet krav om heving av satsene for kvelds- og helgearbeid. 

Lønnskrav

LO Kommune krever sentrale tillegg med virkning fra 1.mai 2018.

Garantilønn og utregnet laveste årslønn heves tilsvarende de sentrale tilleggene med virkning fra 1.mai 2018.

 

Generelle tillegg pr 1.5.2018

0 ans

2 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

16 ans

Ledere kapittel 4

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger

6000

6000

6000

6000

6000

6000

9000

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

6000

6000

6000

6000

6000

6000

9000

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

12000

12000

12000

12000

6300

6600

9000

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

12000

12000

12000

12000

6800

7100

9000

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

7500

7500

7500

7500

7500

7700

8300

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

7800

7800

7800

7800

7800

8200

8900

Lektor med tilleggsutdanning

8100

8100

8100

8100

8100

8400

9300

 

Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.

Kvelds- og helgetillegg

Krav om heving av satsene for kvelds- og helgearbeid. Disse tilleggene endres med virkning fra 1.8.2018.

Kompetanse

LO Kommune mener at kompetanse skal lønne seg. De ansatte er kommunesektorens viktigste ressurs, og avgjørende for at kommunene skal kunne tilby innbyggerne gode tjenester. Det gjelder både formell utdanning, real- og lederkompetanse. Det kreves også at arbeidsgiver legger til rette for faglig refleksjon, kompetansedeling, veiledning og kompetansehevende tiltak.

Hele stillinger og fast ansettelse

LO Kommune krever fortgang i arbeid med å sikre retten til hele og faste stillinger. Se dokument 2 for kravene.