LO Kommune krever økt kjøpekraft, likelønnstiltak og uttelling for kompetanse

Hovedoppgjøret 2018 i gang: f.v Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, Lasse Hansen, direktør i KS, i midten Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder KS, Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Erik Kollerud, Delta og lengst til høyre Mette Nord, forhandlingsleder LO Kommune. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Tariffoppgjøret i kommunesektoren startet 11. april klokka 12.00. – Alle ansatte i kommunene gjør en viktig jobb og må få en reell lønnsutvikling, sier LO Kommunes forhandlingsleder, Mette Nord.

11.04.2018 av Informasjonsavdelinga

LO Kommune krever et generelt kronetillegg til alle medlemmene sine i kommunene. Forhandlingssammenslutningen krever at oppgjøret innrettes slik at alle får økt kjøpekraft, og at de lavest lønte tilgodeses spesielt.

– Over noen år har enkelte yrkesgrupper hatt en lønnsutvikling som er mye høyere enn resten. Det kan ikke fortsette, sier Mette Nord, leder av LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Hun mener at alle ansatte i kommunene gjør en verdifull jobb og må få en reell lønnsutvikling.

– Det er ikke bra for samfunnet at det blir for store forskjeller, og de sentrale lønnsoppgjørene, sammen med skattesystemet, er de viktigste verktøyene for å bremse forskjellsutviklingen, sier Nord.

Kvinners lønn øker for sakte 

LO Kommune peker på at kvinneandelen i kommunene er høy og utgjør over 75 prosent av årsverkene. Ferske tall viser at kvinners lønn som andel av menns lønn har steget gradvis de siste åra, men utviklingen går for sakte. I tillegg er det en viss grad av ulikelønn mellom kvinner og menn med samme utdanningsnivå. LO Kommune krever at dette må utjevnes.

LO Kommune fører en tariffpolitikk som skal sikre rettferdig lønn i samsvar med arbeidsoppgaver, utdanning og kompetanse. Dette gjenspeiles i profilen som ligger til grunn for de økonomiske kravene.

– Arbeidslivet har skrevet under på en nasjonal kompetansepolitisk strategi som innebærer å satse på et kompetanseløft, sier Mette Nord. Kommunene har et ansvar for å sikre at arbeidstakerne har den kompetansen som er i samsvar med behovet. LO Kommune vil derfor fremme konkrete krav knytta til uttelling for kompetanse.

Noen av LO Kommunes krav

  • Et generelt tillegg til alle ansatte
  • Garantilønn og lavest utregnet årslønn heves med minimum det generelle tillegget
  • Tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  • Heving av ubekvemstilleggene
  • Uttelling for kompetanse
  • Tiltak for å øke andelen heltidsansatte

Les hele kravdokument 1 fra arbeidstakersida (pdf)

Les i Fagbladet: Mette Nord ved forhandlingsstart: – Vi skal forhandle for dem med høyere utdanning til de uten formell kompetanse

Fjordabladet: LO manar til solidaritet i kommunesektoren

Fagforbundsfolk klare for forhandlinger: Mette Nord, Hilde Løkholm og Pål Skarsbak. Kari-Sofie Jenssen (Foto: Kari-Sofie Jenssen)