Ingen streik i privat sektor

Mette Nord mener at deltidsarbeid er roten til alt ondt. (Foto: Birgit Dannenberg)

LO og NHO kom et halvt døgn på overtid til enighet om ny tariffavtale. Det betyr at den varsla storstreiken ikke blir satt i verk og at alle skal gå på jobb som normalt.

08.04.2018 av Nils Fredrik Hansen

– Jeg er veldig fornøyd med at vi er kommet til en løsning. Ingen ønsker en streik, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

Vanskelige og lange forhandlinger

Selv om forhandlingene var vanskelige, var viljen stor til å finne en løsning som kan anbefales for medlemmene. 

Hun legger vekt på flere saker: - Det var viktig for oss å tette hullene i den avtalefesta pensjonen, slik at flere blir omfattet av ordningen, og få på plass et slitertillegg for dem som ikke klarer å jobbe til pensjonsalder. Det var prinsippielt viktige saker for oss, og en viktig seier, mener Mette Nord.

Se: Tariffplakat - kan henges opp på arbeidsplassen (PDF: 173.9 kB)

Resultatet i korte trekk

  • Alle er sikret en reallønnsvekst. 
  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018,  det vil si kr 1950 i året.
  • I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825,  til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som er kr 464 139 i året. Av overenskomster Fagforbundet er part i gjelder dette dyrepleiere og klinikkassistenter.
  • Forbedret avtalefestet pensjonsordning, som tetter hullene som finnes i dag. Staten skal samarbeide med partene for å få på plass forbedret AFP-ordning.
  • LO vant en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

Medlemmene bestemmer

Nå skal avtalen ut til uravstemning blant medlemmene innen 26. april. Du vil få nærmere beskjed om og hvordan du skal stemme. 

Les også: Riksmeklerens møtebok (PDF: 1.1 MB)