Fagforbundets leder har sendt brev til Chiles ambassade

– Det er nødvendig å engasjere seg og vise solidaritet med de som demonstrerer i Chile, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord. Deres krav om rett til offentlige tjenester, høyere lønninger, pensjoner og bedre helsetjenester, er på sin plass.

14.11.2019 av Tone Zander
Sist oppdatert: 18.11.2019

Demonstrasjonene i Chile retter seg også mot å ratifisere TPP 11 (Trans-Pacific Partnership Agreement) som er en frihandelsavtale som blant annet vil føre til privatisering og deregulering, og dårligere tilgang på korn, medisiner og grunnleggende tjenester. Kampen mot TPP 11 kan minne om kampen mot TISA (Trade in Services Agreement) som titusenvis av mennesker i Norge, og millioner i Europa og resten av verden, engasjerte seg i for noen år siden. Nå krever Fagforbundet slutt på den brutale behandlinga av chilenere som demonstrerer.

Brevet til Chiles ambassade i Oslo, 11. 11.2019:

Fagbevegelsen krever et svar

Fagforbundet krever øyeblikkelig opphør av den brutale undertrykkinga og brudd på menneskerettighetene til det chilenske folket som uunngåelig minner oss om de verste øyeblikkene under Pinochet’s diktatur.

Den pågående sosiale krisa har mobilisert det chilenske folket under slagordet Chile Awoke (Chile våknet) til spontane aksjoner og unisone krav mot et system som undertrykker og systematisk bryter menneskerettighetene og innbyggernes rett til vann, helse, utdanning og sosial sikkerhet. Under det nåværende regimet finnes ikke disse rettighetene. Tvert imot, den chilenske forfatningen har tillatt at alle disse grunnleggende rettighetene er blitt privatisert og gjort om til et marked i mer enn 40 år.

Chilensk fagbevegelse, sosiale bevegelser og ideelle organisasjoner har fordømt denne politikken i flere tiår. De siste ukene har det chilenske folket samlet seg og krever en ny grunnlov. Dette kravet støttes av en gruppe som kalles Social Unity og består av mer enn 200 fagforeninger, studentorganisasjoner og sosiale- og frivillige bevegelser. Social Unity har utviklet et dokument med ti arbeidslivs- og sosiale krav. De krever slutt på stadig nye lover og reguleringer som bryter med menneskerettighetene. De krever at TPP 11* ikke skal ratifiseres.

Fagforbundet har forståelse for folkets krav og mener det er nødvendig å endre lovverket. Endringene må bli utmeislet ved hjelp av en konstituerende forsamling. Lokale råd med selvstyre har møttes siden 24. oktober for å utdype hvordan denne prosessen kan gjennomføres.

I tråd med dette, oppfordrer Fagforbundet den chilenske regjeringa til å lytte og til å respektere kravene til innbyggerne og ikke bare tenke på posisjonene til de eksisterende politiske partiene.  Sosiale bevegelser og fagbevegelsen må spille en sentral rolle i dialogen for snarest mulig å komme ut av den alvorlige krisa som har skjøvet hele landet og regionen mot stupet. 

(TPP 11 = Trans-Pacific Partnership Agreeement som handler om privatisering og deregulering. Også omtalt som en frihandelsavtale som favoriserer de rike landene, og gir mer makt til store, multinasjonale selskap.)

Les mer om TPP 11