14. november er likelønnsdagen – ut året jobber norske kvinner egentlig gratis

14. november markeres likelønnsdagen 2019 i Norge. Fra i dag og ut året jobber kvinner i prinsippet gratis. I gjennomsnitt tjente nemlig kvinner kun 87,1 prosent av det menn tjente i 2018.

14.11.2019 av Marianne Billing

Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet og AU-medlem. (Foto: Fagforbundet)

Vi har ingen reell likestilling før vi har økonomisk likestilling - Fagforbundet vil ha likelønn nå! 

– Jeg synes det er helt utrolig at vi i 2019 ennå ikke har likelønn. Dette må vi få på plass så fort som mulig, sier Iren Mari Luther i Fagforbundets Arbeidsutvalg.

Hun etterlyser politisk vilje, og lurer på om politikerne egentlig forstår problematikken.

Viktig likestillingspolitikk

– Jeg synes ofte de sammenligner epler og pærer, og da blir vanskelig. Vi vet for eksempel at kvinnelige håndtverksyrker er dårligere betalt enn mannlige håndtverksyrker, uten at det ene egentlig er mere verdt enn det andre. Å gjøre ulike typer yrker attraktive for begge kjønn er også et virkemiddel for å nå målet om likelønn, mener Luther.

Hun minner om at kvinner i dag har like store økonomiske forpliktelser som menn.

– 80 prosent av Fagforbundets medlemmer er kvinner. Svært mange av dem jobber i lavtlønnsyrker. Likelønn er viktig likestillingspolitikk, sier Luther.

I dag markerer landskonferansen for Fagforbundet Ung og Fagforbundet pensjonister og uføre Equal pay day, også kjent som Likelønnsdagen. (Foto: Martine Grymyr))