NAV-tillitsvalgte dypt rystet over systemsvikt

Illustrasjonsbilde

Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo, synes skandalen og omfanget av den nesten ikke er til å holde ut. – Jeg holder pusten og er dypt rystet over skandalen som nå rulles opp. Folk har opplevd de mest fornedrende saker i møtet med et system som er ment å ivareta dem.

01.11.2019 av Informasjonsavdelinga

Nyheten om at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil, gjør dypt inntrykk hos mange. Men hva tenker de tillitsvalgte som er tett på både brukere og ansatte?

– Det er nesten ikke til å holde ut at folk sitter i fengsel, har mistet omsorgen for sine barn, fått urettmessige avslag for å ta avskjed med sine nære og så videre. Lista over overtramp synes å være utømmelig, sier Westrum.

Fagforeninga hun leder har medlemmer på 15 ulike NAV-kontor i Oslo.

Ansiktsløst, rigid system

Stine Westrum, leder for Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo. (Foto: Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo)

– Vi organiserer de kommunalt ansatte i NAV, og er slik sett ikke direkte berørt som ansatte. Vi skjønner jo at kjennskapen til organisasjonen er en ganske annen som ansatt enn den andre har. For folk flest er det bare ett NAV, sier Westrum.

Hun kjenner seg godt igjen i det som har kommet fram, at NAV-ansatte har sagt fra igjen og igjen – uten å bli hørt.

– Som fagforening mener vi mye om NAV – hvordan tjenestene utvikles, de digitale løsningene og hvordan brukere møtes. Vi har sagt fra om hva som skjer når det er kutt i statlige ytelser, og hvordan det gir en eksplosiv økning i søknader på sosialhjelp, med alle personlige katastrofer det innebærer, forteller Westrum.

Brukerne må bli hørt

– Vi roper ut hver dag hvordan et ansiktsløst, rigid system oppfattes. Vi har ikke behov for å ta oppmerksomheten fra brukere av tjenestene nå. Rett og slett fordi de personlige tragediene og det politiske ansvaret må få ta plass. Vi ønsker ikke at skytset skal rettes mot Fagforbundet og de ansatte. Men det kommer. Det må komme! Og da skal vi bidra med løsninger som sørger for at NAV blir det det er ment å være, et system som ivaretar folk, sier Westrum.

Må ta vare på de ansatte

Som fagforeningsleder er hun selvsagt opptatt av å ta vare på de ansatte, som opplever et vanvittig press.

– Vi ivaretar selvsagt våre. Trykket er gedigent, forteller Stine Westrum.

Hun har har ringt litt rundt, og går alltid innom og hilser på når hun er ute på møter. Selv om medlemmene ikke er direkte berørte, så tar denne saken full oppmerksomhet. Selv for en yrkesgruppe som er vant til et visst trykk og til å få kritikk, er dette heftig.

– Men bekymringa blant medlemmene våre, som alltid, ligger først og fremst i hvordan vi møter mennesker. Hvordan vi sakte, men sikkert ivaretar menneskene i systemet vårt. Digitale løsninger og stengte dører hjelper ingenting. Det er menneskemøter, tilgjengelighet og det å bygge relasjoner som hjelper, understreker en sterkt engasjert Westrum.

Arne Hernes (Foto: Privat)

Tilliten svekkes

Også leder i Fagforbundets faggruppe for NAV-ansatte, Arne Hernes, stiller seg bak det å holde søkelyset på brukerne nå. 

– Dette gjør stor skade på tilliten som brukerne har til NAV. Men det gjør også noe med tilliten de ansatte har ovenfor arbeidsgiver, og tilliten til grunnlaget de får for å kunne utføre en mest mulig korrekt saksbehandling, sier Hernes.

Alvorlig systemsvikt, sier Fagforbundets leder

Fagforbundets leder, Mette Nord, er også sterkt engasjert i NAV-saken. 

– Dette må være den største og mest alvorlige systemsvikten i norsk historie, skrev hun i en umiddelbar reaksjon, på sin egen Facebook-side.

Folk i god tro er gjort til kjeltringer. Arbeidstaker som følger lojalt opp styringsdokumenter og forsøker å gjøre en god jobb blir gjort til utøvere av grove feil. Det er umulig å ta inn over seg de skjebner som ligger i kjølevannet av dette. RYDD OPP! skriver Mette Nord.

Les mer om Mette Nords reaksjon på NAV-skandalen (Fagbladet 30.10.19)