Fagforbundet ønsker en lov mot handel med varer fra okkuperte områder

Rådgiver Ingunn Eriksen og medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen, la fram sitt ønske om et lovforslag mot handel med varer fra okkuperte områder i utenriksdepartementet. (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

Et irsk lovforslag om forbud mot import og salg av varer, tjenester og ressurser fra okkuperte områder ga ny inspirasjon til Fagforbundet om å arbeide for en lignende lov i Norge. Stein Guldbrandsen fra arbeidsutvalget og rådgiver Ingunn Eriksen fikk i dag lagt fram sitt ønske i Utenrikdsdepartementet.

30.10.2019 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 01.11.2019

Statssekretær Marianne Hagen tok imot Fagforbundets representanter på onsdag. Stein Guldbrandsen fikk gjøre rede for sine inntrykk av utviklingen han selv har opplevd på sine reiser til Palestina. Han kunne fortelle om en dramatisk forverring av situasjonen for menneskene som lever både på Vestbredden og i Gaza. Spesielt sistnevnte betegnet han som fullstendig ødelagt, både pga. militære angrep på området og isolasjonen av befolkningen innenfor Gazas grenser over lang tid.

Ønsker ikke boikott

Ønsket om å lovfeste et forbud mot import av varer og tjenester fra okkuperte områder også i Norge følges av et annet ønske, en anbefaling til nærlingslivet om ikke å samarbeide med selskaper som har investeringer på okkuperte områder. Men bare å pålegge bedrifter å respektere menneskerettigheter i sin drift og handel, fungerer ikke godt nok. Selv om arbeidet mot kjøp av handelsvarer fra okkuperte områder har gitt resultater, ønsker Fagforbundet å stramme til reglene for helt å utelukke at disse varene blir å finne i norske butikker.

Statssekretær Marianne Hagen og seniorrådgiver Mirjam Christine Ehl tok imot Fagforbundet i utenriksdepartementet. (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg

Guldbrandsen minnet Hagen om at Fagforbundet ikke kom med et ønske om boikott av israelske varer, men en henstilling om å håndheve internasjonale lover som Norge selv har vært med på å vedta.  

– Ellers har vi som sivilisert land ingen troverdighet, sa Guldbrandsen.

Irland går foran

Den irske senatoren Frances Black var på besøk i Norge i september for å fortelle om sitt arbeid med å fremme et lovforslag mot import og salg av varer fra okkuperte områder. Okkuperte områder defineres etter kjennelser i FNs internasjonale domstol og generalforsamling og inkluderer blant annet israelske bosettinger, Vest-Sahara og Krim-halvøya.

34 europeiske fagforeninger har i fellesskap sendt en forespørsel til EU om å vurdere en lov som forbyr handel med varer fra israelske bosettinger. Irland forventer å vedta loven i desember i år.

Takket for innspill

Ingunn Eriksen spurte statssekretær Hagen om Fagforbundet kunne ta med seg noen tanker angående den videre prosessen og innholdet i henvendelsen.

– Jeg tror ikke du får det, svarte Hagen. Hun takket for engasjert og kunnskapsrik informasjon.

– Vi er glad for deres rolle og vil også ta med oss innspillet om den irske lovgivningen. Jeg har forstått ønsket deres, var hennes siste ord.