Stopp sentraliseringen av fødselsomsorgen!

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet og jordmor Annett Michelsen. (Foto: Fagforbundet)

Kvinner og deres familier må føle seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger i sitt nærmiljø. Vi må stoppe sentraliseringen av fødselsomsorgen og nedleggelsen av småsykehus i distriktene.

09.10.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 23.10.2019

Dette var hovedbudskapet da Fagforbundet svarte på høring om fødselsomsorg i Stortinget 8. oktober. Der stilte Fagforbundet med jordmor Annett Michelsen og nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial Kurt Rønning.

Bakgrunnen for høringen var to representantforslag fra SV og Senterpartiet om å sette ned et offentlig utvalg for å utarbeide en NOU (Norges offentlige utredninger) om svangerskaps-, føde og barseltilbud i den offentlige helsetjenesten.

- Det er bred fagpolitisk enighet om at svangerskap, fødsel og barselomsorgen i Norge skal være differensiert og desentralisert. På tross av det, ser vi at fødetilbud legges ned og at reiseveien blir lengre og lengre for gravide og fødende over hele landet, sier Rønning.

- I tillegg går liggetiden drastisk ned mange steder. Det gjør det vanskeligere å finne frem til hvem som kommer til å trenge tett oppfølging kort tid etter en fødsel. Det gjelder spesielt utsatte grupper som ikke tør eller vil be om oppfølging ut over det som tilbys.

Klokt med samhandling mellom yrkesgruppene

Mange jordmødre står i små stillinger og er under stort arbeidspress. Andre steder har de fulle stillinger, men kapasiteten sett opp imot antall gravide og fødende er for lite. Fagforbundet stiller krav om døgnbemannet jordmortjeneste i kommunene.

- Vi må dessuten se på muligheten for at andre yrkesgrupper kan komplettere jordmødrene i arbeidet. Jeg mener at barsel- og barnepleiere er en naturlig del av dette samarbeidet, sier Rønning.

Ser fram til omfattende gjennomgang av fødsel- og barselsomsorgen

- Kvalifisert fødselshjelp må følge med for å ivareta sikkerheten til de fødende ved lang reisevei, understreker Rønning.

- Ambulanse eller legevaktpersonell er ikke utdannet til å være fødselshjelpere i slike situasjoner. De prehospitale tjenester kjenner på denne utfordringen daglig og ønsker samarbeid med en jordmorledet følgetjeneste.

Fagforbundet håper representantforslagene blir vedtatt i Stortinget. Vi står foran en omfattende gjennomgang av svangerskap, fødsel- og barselsomsorgen i Norge. Fagforbundet er pådriver for å sikre kvalitet og kontinuitet på helsetilbudet som gis kvinner og deres familier.

Les hele Fagforbundets høringssvar