Irsk lovforbud mot bosettervarer

LO hadde i går besøk av den uavhengige irske senator Frances Black. Black startet for ett og halvt år siden prosessen med å få igjennom et lovforslag om å forby import og salg av varer og tjenester fra territorier som det internasjonale samfunnet anser å være okkuperte. Loven vil ramme handelsvarer fra blant annet de israelske bosettingene, okkupert Vest-Sahara og okkupert Krim-halvøya. Loven forventes å bli vedtatt i desember.

24.09.2019 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 25.09.2019

Det handler om folkerett, ikke boikott

Black og hennes politiske rådgiver Conor O’Neill hadde møter med fagbevegelsen, solidaritetsbevegelse og politikere. Det ble også arrangert et åpent kveldsmøtet for interesserte. Black poengterte en rekke ganger at lovforslaget handler om å følge folkeretten, og ikke fortsette med dagens dobbeltstandard. Det vil si at staten Irland fordømmer for eksempel de israelske, folkerettsttridige bosettingene, og samtidig ikke setter en stopper for at irsk næringsliv importerer og selger okkupantens varer fra okkuperte territorier.  FNs veiledende retningslinjer for næringslivet og menneskerettigheter og  OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper fastslår at næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, og irsk utenriksdepartement anbefaler næringslivet å frastå fra handel med bosettingene. Likevel kommer det inn varer fra okkuperte områder i irske butikker.

 

Irsk fagbevegelse har vært en avgjørende støttespiller

Lovforslaget har fått overveldende støtte i parlamentet og blant det irske folket. Senator Frances Black ga mye ros til den irske fagbevegelsen for at forslaget har fått så stor oppslutning.  

Det er ikke bare irsk fagbevegelse som har krevd lovforbud. Fagforbundet og rekke europeiske forbund har tidligere i år fremmet krav overfor sine respektive utenriksdepartmenter og EU-kommisjonen om lovforbud mot handel med de israelske bosettingene og andre okkuperte områder.

 

Mer om:

Senator Frances Black

Lovforslaget