Sammenslått i full fordragelighet

Fagforeningsleder Trine Waldussen fra Rygge og Hilde Torgersen fra Moss og Våler. Nå har de slått sammen fagforeningene og sørga for et godt lag med tillitsvalgte for å ta seg av ca 3000 medlemmer. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Det blir to av alt, når to fagforeninger slår seg sammen. Noen steder kan det ende med blåveis og harde kamper, men ikke i Moss. Fagforeningslederne Trine Waldussen og Hilde Torgersen ser fortsatt på hverandre med kameratslige blikk.

28.08.2019 av Kari-Sofie Jenssen

Fagforbundet Rygge og Fagforbundet Moss og Våler ble til Fagforbundet Moss og Våler, 19. juni i år. Navnekomiteen hadde riktignok foreslått at den nye fagforeninga skulle hete Fagforbundet Vansjø, men etter et benkeforslag på det ekstraordinære årsmøtet ble det bestemt at foreninga skal hete Fagforbundet Moss og Våler.

God tone: Lederne Trine Waldussen og Hilde Torgersen har alltid samarbeidet og hatt god kjemi.  (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

No hard feelings

Den tidligere lederen fra Rygge smiler. Trine Waldussen har ingen problemer med å innordne seg et flertallsvedtak, sier hun.
- Rygge kommune opphører som egen kommune 1. januar neste år, og blir en del av Moss. Sånn sett dekker navnet godt.  

Hilde Torgersen blir leder for den «nye» fagforeninga, mens Trine Waldussen går tilbake til sin opprinnelige arbeidsplass på sykehjemmet i Rygge, som spesialhjelpepleier i geriatri. Fram til da er hun hovedtillitsvalgt i Rygge kommune. Hun ler litt på spørsmål om ikke det blir vanskelig med en vanlig jobb etter 13 år som tillitsvalgt, med stadig mer frikjøp.

– Jeg går helt frivillig tilbake til faget mitt. Vi har jo jobbet godt i Rygge med å skape gode arbeidsplasser for medlemmene våre. Det er god arbeidsplass jeg går tilbake til og jeg elsker faget mitt, sier hun.

Kraftfull fagforening

Med litt ekstra verveinnsats vil Fagforbundet Moss og Våler straks passere 3000 medlemmer. – Vi mister verken tillitsvalgte eller medlemmer selv om vi har slått oss sammen, forteller Hilde Torgersen, som mener de har gjort en god jobb med sammenslåinga.

De to fagforeningenes foreningsstyrer har jobba godt sammen et helt år. I fellesskap lagde de todelte handlingsplaner, hvor første halvår (vår 2019) var hver for seg, og andre halvår var felles.
I tillegg har hovedtillitsvalgt Grete Olsen fra Rygge og Hilde Torgersen fra Moss, sittet sentralt i arbeidet med nye Moss kommune.

De to har alltid diskutert saker på forhånd og vært enige utad som Fagforbundet. Alle saker som det har vært uenighet om, har blitt løst etter hvert, i fred og fordragelighet. Det har vært en stor jobb, men det gir frukter.

Ingen overflødige

– Alle tillitsvalgte og styremedlemmer som ønsker det, har vi funnet en plass til. Det var beskjeden til valgkomiteen, forteller de to tillitsvalgte.

For eksempel er tre av fire yrkesseksjonsledere fra Rygge. Der har de lyktes godt med det yrkesfaglige arbeidet. Kommunene ligger tett og de to fagforeningene har hele tida hatt felles temakvelder og et godt samarbeid. 

– En ting er veldig viktig å huske på - vi er her for medlemmene våre. Vi er ikke her for oss sjøl. Uenighet om posisjoner må vi ta internt. Og nå må vi lage det beste laget vi får til, understreker Hilde Torgersen.

Valgkamp sammen

Fagforbundet Moss og Våler driver nå valgkamp i den nye sammenslåtte fagforeninga. Valgkampbilen fra forbundsregionen kommer innom to ganger før valget, og det blir arbeidsplassbesøk på begge rådhus. Havna og Drift og anlegg vil også få besøk. Egne løpesedler er produsert og det er stor aktivitet på Facebook.