De rødgrønne partiene fortsetter kampen for pensjon fra første krone

AP-leder Jonas Gahr Støre lover å følge opp Fagforbundets streikegrunnlag, pensjon fra første krone. (Foto: Fagforbundet)

Både partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken lover å fortsette kampen i Stortinget for pensjon fra første krone for alle. Det samme gjør Senterpartiet og Rødt.

24.06.2019 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 03.07.2019

– Vi tapte dette slaget, men vi skal vinne denne krigen, sier Fagforbundets leder Mette Nord, men den videre kampen må fortsette på Stortinget. Der har de sykehusansatte solid støtte fra partiene på venstresiden.

Tar kampen i Stortinget

SV-leder Audun Lysbakken besøkte de streikende.

Både Støre og Lysbakken er tydelige på at de støtter kampen for pensjon fra første krone. Begge understreker at de har fremmet forslaget flere ganger og at de konsekvent har blitt stemt ned av borgerlig side. Derfor er det ikke uten grunn at AP-lederen stille spørsmålstegn ved regjeringens egentlige motiv.

- Vi tar regjeringens beslutning om tvungen lønnsnemd til etterretning. Samtidig er det grunn til å reise spørsmål om hvor reelle forhandlingene om pensjon fra første krone for sykehusansatte har vært.  Helseministeren sitter som eier av sykehusene. Dette er et krav som høyrepartiene har vist flere ganger at de er mot, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Lysbakken bekymret

Også Audun Lysbakken er bekymret.

– Jeg er bekymret for streikeretten i Norge. Det er veldig vanskelig for de som jobber i helsesektoren å få gjennomslag, når arbeidsgiverne bare kan sitte å vente på lønnsnemd. Bruken av tvungen lønnsnemd viser hvorfor Stortinget må gripe inn, og at den eneste løsningen er at politikerne må vedta å gi alle rett til pensjon, sier han.

Begge de to partilederne er klare på at kravet må omfatte alle lønnsmottakere, ikke bare de ansatte i deltidsstillinger i sykehusene. Både Arbeiderpartiet og SV sier de vil jobbe videre med å sikre gjennomslag for pensjon fra første krone for alle, både i privat og offentlig sektor. 

Rødt-leder Bjørnar Moxnes i samtale med de streikende ved Ullevål sykehus. (Foto: Fagforbundet