Nyheter

Søk etter nyheter

Barnehagestreiken er over - tariffavtalen videreføres

Barnehageansatte på Inderøy i Trøndelag som har streiket i nesten seks uker, kan nå gå tilbake på jobben. Tariffavtalen er sikret.

22.05.2018

Massiv støtte og ros til streikende barnehageansatte

Femte uka inn i streiken for tariffavtale i Elvebakken barnehage, ble det avholdt ny fanemarkering. 24 faner fra ulike forbund sto tett i tett foran teltet - det hjelper godt på motivasjonen til de streikende!

18.05.2018

Regjeringen tar svake grep i revidert budsjett

Regjeringen betaler ikke for flere voksne i barnehagene, kutter i bevilgningene til sykehusene og tar svake grep for å få ned ledigheten. – Skuffende, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

16.05.2018

Stopp blodbadet i Gaza – opphev blokaden

Fagforbundet, ved forbundsstyret, fordømmer Israels angrep på palestinere som deltar i «den store marsjen» i Gaza. Vi krever at norske myndigheter bruker alle kanaler og gjør alt de kan for at Israel stopper blodbadet, hever blokaden av Gazastripen og bryter alt økonomisk samkvem som støtter opp under okkupasjonen.

15.05.2018

Lønnsoppgjøret for LOs medlemmer i sykehusene i havn

Det ble enighet i lønnsoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO-stats medlemmer i sykehusene kvelden mandag 14. mai.

14.05.2018

Ikke glem de yrkesretta høgskoleutdanningene!

Når flere høgskoler har blitt universiteter, må vi huske hvorfor vi har yrkesretta utdanninger, skriver Sissel M. Skoghaug og Iren Luther i Dagsavisen-kronikk.

11.05.2018

Enighet i tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og SAMFO

Fagforbundet og SAMFO ble 8. mai enige i forhandlingene på Overenskomst for boligsamvirket. Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for arbeidstakere i SAMFO.

09.05.2018

Godt oppgjør for KS Bedrift

Lønnsoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i KS kom i havn i natt. Det ble et generelt tillegg på 9.800 kroner.

09.05.2018

Mette Nord: - Luftambulansen må tilbake i offentlig regi

Fagforbundet reagerer på kaoset som har oppstått med anbudsutsettelsen av luftambulansen. – Tjenesten egner seg ikke for anbud, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

07.05.2018

Påskjønnelse til de streikende på Røra

Fagforbundets Grethe Sørensen og Lise Ulseth fra kompetansesenteret i Trondheim reiste til Elvebakken barnehage på Røra for på vegne av hele forbundet å gi støtte til de fire streikende. Noen gaver og støttende ord skal hjelpe til å holde motet oppe i en tøff kamp.

04.05.2018