Nyheter

Søk etter nyheter

Billettinntektene stuper - kollektivtrafikkselskapene ber om krisepakke

Landet rundt kjører mer eller mindre tomme busser, trikker, tog og andre kollektivtilbud. Nå advarer en samlet næring om at uten billettinntekter vil konkurser komme. I et felles brev krever de en egen krisepakke.

19.03.2020

Står på for hjemmetjenesten i Oslo

Mediene melder om manglende smittevernutstyr for hjemmetjenesten og høyt arbeidspress. Hjelpepleier Britt Holand i bydel Østensjø rapporterer om ansatte som strekker seg langt for å nå fram med medisiner, hjelp og omsorg.

19.03.2020

Pensjonert personell i helsetjenesten kan jobbe uten å tape pensjon

Både i sykehusene og i kommunesektoren blir det nå mulig for alt personell i helsetjenesten å jobbe uten å tape pensjonsrettigheter. I helseforetakene omfatter ordningen alle kategorier arbeidstakere, mens i kommunesektoren omfatter ordningen til nå kun personell som jobber i helsetjenesten.

18.03.2020

Åpner for at kommune­ansatte kan jobbe mer

Fagforbundet ser behov for å kunne legge om arbeidsplaner og at det er behov for å jobbe mer for at kommunene kan holde hjulene i gang under koronapandemien. - Vi må ivareta de ansatte som gjør en kjempeinnsats i disse dager, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

18.03.2020

Kontingentfritak for de som er permitterte eller uten inntekt

Mange av Fagforbundet sine medlemmer er blitt permitterte, eller har mistet muligheten for inntekt på grunn av stenging av ulike bransjer. – Vi gir kontingentfritak for å lette hverdagen for de av våre medlemmer som har bortfall av inntekt, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

17.03.2020

Fagforbundet fornøyd med Stortingets krisepakke

– Fagforbundet er fornøyd med at Stortinget kom fram til en krisepakke i løpet av helgen som både sikrer næringslivet bedre muligheter for å unngå konkurs og samtidig som den har en vesentlig bedre sosial profil overfor arbeidstakere som rammes, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

16.03.2020

Fagforbundet har inngått ekstra­ordinær overtids­avtale i helse­sektoren

Fagforbundet, EL og IT og Fellesorganisasjonen har inngått avtale med Arbeidsgiverforeningen Spekter om utvidede rammer for overtidsarbeid i helsesektoren, som følge av koronaepidemien. Avtalen omfatter virksomheter i overenskomstområdene 10, 11 og 13.

15.03.2020

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Alle vårens lønnsoppgjør blir utsatt på grunn av korona-krisen. Gjeldende avtaler videreføres til august.

13.03.2020

Oppfordrer til raushet og samarbeid i kommunene

Det er viktig at ledere og ansatte snakker sammen for å sikre drift av kommunens samfunnskritiske oppgaver knytta til smittevern, helse og omsorg og infrastruktur.

13.03.2020

Korona-krisepakken: Helse- og omsorgstjenestene må få mye mer

– Det som regjeringa nå bevilger til kommunene står ikke i forhold til alvoret i situasjonen. Når regjeringa i dag bare setter av 250 millioner kroner, forventer vi at det kommer langt mer i de neste krisepakkene. Våre medlemmer i helsevesenet og eldreomsorga står foran en enorm jobb for å gi nødvendig helsehjelp og hindre at koranaviruset brer seg, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

13.03.2020