Nyheter

Søk etter nyheter

  Flere og flere menn blir helsefagarbeidere

Hittil har 145 menn tatt fagbrev i helsearbeiderfaget i regi av Menn i Helse. Det som startet som et likestillingstiltak for å få flere menn til helsesektoren, har endret mål til også å være et kvalifiseringstiltak for å få flere i arbeid.

05.07.2018

Sykelønna fyller førti år - er den i fare?

Full lønn under sykdom for alle ble et faktum i 1978. Nå frykter Fagforbundets leder for at ordningen vil bli utfordret.

30.06.2018

Dom svekker amerikansk fagbevegelse

En dom i amerikansk høyesterett konkluderer med at ansatte ikke kan bli pålagt å betale kontingent, selv om fagforeningen forhandler på deres vegne. Fagforbundets leder Mette Nord er skremt over avgjørelsen og beklager sterkt utfallet av denne saken.

29.06.2018

HURRA, det er familieleir!

Denne uka var 114 voksne og barn samlet på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker på Fagforbundet familieleir. Leiren er et tilbud til medlemmer i Fagforbundet.

28.06.2018

Medlemmene sa ja til oppgjøret i sykehusene

Det ble et kraftig ja fra de av medlemmene som deltok i uravstemningen om årets lønnsoppgjør for sykehusene, inkludert Lovisenberg.

27.06.2018

  Fagforbundet sikret folkestyret i ny kommunelov

Regjeringen ville vrake begrepet folkestyre i den nye kommuneloven. Slik gikk det ikke.

26.06.2018

Pause i forhandlingene for kirkelig ansatte

Partene i lønnsoppgjøret for kirkelig ansatte valgte å ta en pause i forhandlingene natt til fredag 22 juni.

21.06.2018

Helseministeren ser problemene, men ikke løsningene

Helseminister Bent Høie snakker om framtidig mangel på kompetanse i sykehusene, men glemmer flere viktige yrkesgrupper.

20.06.2018

Uttalelse: Lær av helseskandalene!

Fagforbundets landsstyre mener lærdommen fra helseskandalene er at helsetjenestene bør eies, finansieres og drives av det offentlige.

15.06.2018

Uttalelse: Lytt til folkeviljen i Finnmark!

Fagforbundets prinsipielle tilnærming til kommune- og regionreformene er de tre «F’er»: folkeavstemning, frivillighet og fakta. Regjeringen er nå i ferd med å overkjøre disse prinsippene.

15.06.2018