Nyheter

Søk etter nyheter

HURRA, det er familieleir!

Denne uka var 114 voksne og barn samlet på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker på Fagforbundet familieleir. Leiren er et tilbud til medlemmer i Fagforbundet.

28.06.2018

Medlemmene sa ja til oppgjøret i sykehusene

Det ble et kraftig ja fra de av medlemmene som deltok i uravstemningen om årets lønnsoppgjør for sykehusene, inkludert Lovisenberg.

27.06.2018

  Fagforbundet sikret folkestyret i ny kommunelov

Regjeringen ville vrake begrepet folkestyre i den nye kommuneloven. Slik gikk det ikke.

26.06.2018

Pause i forhandlingene for kirkelig ansatte

Partene i lønnsoppgjøret for kirkelig ansatte valgte å ta en pause i forhandlingene natt til fredag 22 juni.

21.06.2018

Helseministeren ser problemene, men ikke løsningene

Helseminister Bent Høie snakker om framtidig mangel på kompetanse i sykehusene, men glemmer flere viktige yrkesgrupper.

20.06.2018

Uttalelse: Lær av helseskandalene!

Fagforbundets landsstyre mener lærdommen fra helseskandalene er at helsetjenestene bør eies, finansieres og drives av det offentlige.

15.06.2018

Uttalelse: Lytt til folkeviljen i Finnmark!

Fagforbundets prinsipielle tilnærming til kommune- og regionreformene er de tre «F’er»: folkeavstemning, frivillighet og fakta. Regjeringen er nå i ferd med å overkjøre disse prinsippene.

15.06.2018

  Kommunene overtar avfallshåndtering og renovasjon etter konkurs

Brorparten av kommunene som ble rammet av konkursen i avfallselskapet RenoNorden har selv overtatt driften. Fagforbundets leder Mette Nord kaller det en seier i dagbladet.no.

14.06.2018

Nei, sosionomene har ikke skylda!

Yrkesseksjonsleder Iren Luther i Fagforbundet er oppgitt over stortingsrepresentant som legger skylda på sosionomene for at kriminelle gjenger på Holmlia i Oslo har fått vokse fram.

13.06.2018

De rødgrønne og KrF rydder i norsk arbeidsliv

Innleie av arbeidskraft har vært brukt i mange bransjer, til sosial dumping og spare utgifter gjennom dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Nå har et flertall på Stortinget lagd regler som gjør det vanskeligere å utnytte innleid arbeidskraft.

12.06.2018