Nyheter

Søk etter nyheter

Fagforbundet skal vise vei

Det er snart ett år til kommune- og fylkestingsvalget. Da kan vanlige folk vise at de ikke vil ha regjeringas ideologisk drevne politikk for større forskjeller og mer privatisering. Fagforbundet vil jobbe for at flest mulig stemmer fram en annen politikk en regjeringas. På den måten kan vi best bidra til å utvikle kommune-Norge med samarbeid og heltidskultur, med kommuner som driver tjenestene selv og utvikler kvaliteten på sine ansatte og tjenestene de jobber i.

23.07.2018

Globale rettigheter er forverret

Den internasjonale fagbevegelsen ITUC kommer hvert år med en oppdatert rapport som kartlegger arbeidernes kår over hele verden. I 142 land måler de blant annet grad av arbeidsrettslig beskyttelse, retten til å streike og forhandle om lønn, ytrings- og forsamlingsfrihet og risikoen for å bli arrestert eller til og med drept.

20.07.2018

  Prøv vår løsning for god eldreomsorg!

Det som trengs, er nok penger og kompetente ansatte i hele og faste stillinger, skriver Fagforbundets Iren Mari Luther i Bergens Tidende i dag.

20.07.2018

Vi er ikke på linje, Clemet

La det være helt klart, Fagforbundet mener at velferdstjenester bør drives av det offentlige; stat og kommune. Det gir best kontinuitet, kvalitet og kontroll med ressursene.

19.07.2018

Konservativ politikk rammer sårbare mennesker

Fagforbundet kjemper en innbitt kamp for den norske velferdsstaten. Vi mener at alle har krav på et anstendig liv, et trygt arbeidsliv og gode offentlige tjenester.

13.07.2018

Clemet og de private

Kristin Clemet har i flere aviser i det siste bagatellisert at kommersielle virksomheter bruker offentlig støtte til å ta ut overskudd som ikke investeres i brukerne av tjenestene. Iren Luther, medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet, svarer henne i Dagsavisen i dag.

12.07.2018

Barnehagesløseriet

Fagforbundet har lenge vært svært kritisk til dagens finansiering av private barnehager. I mai 2018 leverte konsulentselskapet BDO en rapport som avslørte ekstrem høy lønnsomhet i private barnehager, uten at disse pengene kom barna til gode. Det er nødvendig å endre dagens ordning.

11.07.2018

  Flere og flere menn blir helsefagarbeidere

Hittil har 145 menn tatt fagbrev i helsearbeiderfaget i regi av Menn i Helse. Det som startet som et likestillingstiltak for å få flere menn til helsesektoren, har endret mål til også å være et kvalifiseringstiltak for å få flere i arbeid.

05.07.2018

Sykelønna fyller førti år - er den i fare?

Full lønn under sykdom for alle ble et faktum i 1978. Nå frykter Fagforbundets leder for at ordningen vil bli utfordret.

30.06.2018

Dom svekker amerikansk fagbevegelse

En dom i amerikansk høyesterett konkluderer med at ansatte ikke kan bli pålagt å betale kontingent, selv om fagforeningen forhandler på deres vegne. Fagforbundets leder Mette Nord er skremt over avgjørelsen og beklager sterkt utfallet av denne saken.

29.06.2018