Nyheter

Søk etter nyheter

Krever at staten tar ansvar for luftambulansen

Fagforbundet krever sammen med Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Flyverforbundet at staten overtar driften av luftambulansen.

03.01.2020

  God jul med Fagforbundets høydepunkter i 2019!

Fagforbundet ønsker alle en riktig god jul! Her kan du se noen av høydepunktene fra 2019.

19.12.2019

Pensjonister kan jobbe på sykehus uten konsekvenser for pensjonen

Streiken i sykehusene tidligere i år og rikslønnsnemndas kjennelse i november ga full seier med pensjon fra første krone. Ulempen var at det ble vanskelig å jobbe og ta ut pensjon samtidig. Nå har partene i helsesektoren kommet fram til en ordning som gjør dette mulig.

18.12.2019

Full seier for omsorgsarbeidere i tingretten: Baos dømt til å etterbetale millioner

Sju medlemmer av Fagforbundet har vunnet over velferdsselskapet Baos AS i en dom fra 16. desember 2019 i Drammen tingrett. Omsorgsarbeiderne har vunnet fram på alle punkter. Baos er dømt til å etterbetale dem flere millioner kroner.

18.12.2019

Forlenger hovedavtalen i kirkelig sektor

Hovedavtalen for kirkelig sektor videreføres for to nye år, uten endringer. Dette ble resultatet da arbeidstakerorganisasjonene og Kirkens arbeidsgiverforening forsøkte å forhandle fram en ny avtale.

17.12.2019

Stortinget vedtok å legge ned de kommunale kemnerkontorene

Stortinget vedtok 13. desember å legge ned de 227 kommunale kemnerkontorene, og overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten fra 1. juni 2020. – Regjeringa fortsetter den systematiske nedbygginga av viktige institusjoner i distriktene, sier Fagforbundets Trond Finstad.

13.12.2019

Tillitsvalgte sikrer gode digitale resultater

Du trenger ikke være IKT-medarbeider for å bidra når kommunen din vil digitalisere. Du trenger bare være en god tillitsvalgt. Her er sjekklista du trenger!

13.12.2019

– Det offentlige må overta drifta av luftambulansetjenesten

Fagforbundets landsstyre mener det er uakseptabelt at innbyggernes liv og helse i Nord-Norge settes i fare, fordi ambulansefly står på bakken og akuttberedskapen er svekket. Vi godtar ikke at flygere og andre ansatte skal være bekymret fordi sikkerheten ikke har vært prioritert og godt nok ivaretatt.

12.12.2019

Uføre pensjonister vil tape 27.000 kroner i året på regjeringens kutt

Uføre vil tape store penger hvis regjeringen får gjennomslag for forslaget om skjermingstillegg for uføre, advarer kommune­sektorens arbeidstaker­organisasjoner.

11.12.2019

  Vold og trakassering mot eldre er fullt mulig å forebygge

Underbemanning og underfinansiering skaper utrygge situasjoner for pasienter og for ansatte, og lederne på sykehjem og hjemmetjenestene har ikke verktøy eller tid til å utøve ledelse på en god nok måte, skriver Fagforbundet og Sykepleierforbundet i denne Aftenposten-kronikken.

10.12.2019