Nyheter

Søk etter nyheter

Yrkesskadereglene utvides til også å omfatte korona-smitte

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Dette gjelder primært helsepersonell, men også andre yrkesgrupper som jobber i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

07.04.2020

Gjenåpning av frisørsalonger: Mange ubesvarte spørsmål fra frisørene

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag la regjeringa fram syv endringer i koronaberedskapen. En av dem gir muligheter for åpne frisørsalonger. - Frisørenes fagforening har egentlig flere spørsmål enn svar etter pressekonferansen, sier Vivian Jacobsen, leder av Fagforbundet Frisørenes fagforening. Her er deres innspill til "koronaregler" i salongen.

07.04.2020

Barnehage, 1.-4.skoletrinn og SFO åpnes: Forventer å få være med på å lage nye retningslinjer

Regjeringen har besluttet å gjenåpne landets barnehager 20. april og 1-4. trinn i barneskolen og SFO fra 27. april. – Det må gis grundige retningslinjer i god tid før oppstart slik at vi trygger barn, foreldre og ansatte. Vi forventer å bli involvert i dette arbeidet, sier leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

07.04.2020

  Etter krisen bør samfunnet vurdere lønn og status for mange yrker på nytt

Det sier Fagforbundets leder, Mette Nord, om korona-heltene. Av Fagforbundets 395.000 medlemmer, er svært mange verken i et hjemmekontor eller i ro. De står i front i kampen mot pandemien, de pleier, og de opprettholder livsnødvendige tjenester mens landet mer eller mindre er stengt ned.

07.04.2020

Når arbeidsplassen blir en spøkelsesskole

Who you gonna call? På Forsand skole i Sandnes kommune har de Kerstin renholder, som i disse dager føler seg som en «ghostbuster». Det har hun fanga på film.

06.04.2020

Krever utvidet forsikring for koronasmittet personell

Fagforbundet krever nå at ansatte som på grunn av koronasmitte blir uføre eller i verste fall dør må forsikres bedre. Det er stor usikkerhet om dagens regler for yrkesskade dekker korona.

03.04.2020

Vil trygge ansatte i skoler og barnehager

– Fagforbundet jobber for at skoler og barnehager ikke skal åpnes før det er trygt for både voksne og barn, sier leder i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

03.04.2020

- En barnehage uten barn blir jo bare en bygning

I Medbroen gårdsbarnehage på Stjørdal passer assistent Monika Skjerdingstad Gjøra (46) og barne- og ungdomsarbeider Siv Monica Gulaker (47) på fire barn. Vanligvis er det et yrende liv her med 77 barn, høns og kyllinger, sau og lam, en marihøne og planter som spirer.

03.04.2020

Frisørenes Fagforening tror på hjelp til mange

Fagforbundet Frisørenes fagforening synes det er en bra løsning dersom det på tirsdag blir vedtatt at frisørsalonger og andre som måtte stenge over natta får opptil 90 prosent av sine faste kostnader dekket, sier leder Vivian Jacobsen

02.04.2020

Vil åpne barnehager og skoler når det er trygt

Fagforbundet mener at skoler og barnehager bør åpnes når det er faglig forsvarlig. I et høringssvar til Helsedirektoratet skriver Fagforbundet at vi er bekymret for at stengte skoler og barnehager rammer barn som lever i hjem med sviktende omsorg.

02.04.2020