Nyheter

Søk etter nyheter

Fare for streik i privat sektor fra mandag 1. april

Det mekles i LO-NHO-oppgjøret og lista over hvem som vil bli tatt ut i en eventuell streik fra mandag 1. april er klar. Fra Fagforbundet er 449 frisører i til sammen 157 salonger tatt ut.

27.03.2019

- Teknologi kan aldri erstatte menneskelig kontakt i eldreomsorgen

Fagforbundets Iren Mari Luther tok til orde for at vi ikke må glemme å berøre og snakke med våre gamle og syke.

26.03.2019

Ett enkelt spørsmål kan gi 40.000 i lønnsøkning

Det finnes et «glemt» spørsmål du kan stille ved ansettelser i stillinger uten formelle kompetansekrav, som kan gi inntil 6 års ansiennitet: Har du hatt omsorgsansvar for barn eller andre i familien?

25.03.2019

Verdens vanndag 22. mars: Vann er en menneskerett, ikke en vare

Årets vanndag setter søkelys på årsakene til at store deler av verdens befolkning fortsatt lever uten tilgang på rent vann. De gode nyhetene er at stadig flere land velger å avprivatisere vannforsyningen.

21.03.2019

Brudd i oppgjøret LO-NHO – 3800 medlemmer berørt

Det er brudd i årets lønnsforhandlinger mellom LO og NHO. Dermed går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren i slutten av måneden.

19.03.2019

Smertefri fødsel - er det mulig?

Ja, til en viss grad, mener jordmor Ragna Larsen. Hun viser til en praksis som ble unnfanget i Danmark. Der møter mange kvinner bedre forberedt til fødselen enn i Norge.

19.03.2019

Fagforbundet gir støtte til menneskerettighetsaktivister

Fagforbundet har undertegnet en samarbeidsavtale med Det norske menneskerettighetsfond (NHRF), og styrker med dette vårt internasjonale solidaritetsarbeidet. Fondet har et særlig fokus på kvinner og barn.

14.03.2019

Full kles-seier for hjemmehjelpere i Porsgrunn

Ansatte i hjemmetjenesten måtte sørge for arbeidssko og ytterjakker selv. Det ville Fagforbundet ha en slutt på. I Porsgrunn har de, sammen med sykepleierforbundet, fått til endringer som fort kan få ringvirkninger over hele Kommune-Norge.

13.03.2019

Lønnsoppgjøret 2019 handler om økt kjøpekraft

Lønnsoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør der partene forhandler om kroner og øre. LO og NHO startet forhandlingene i dag, 11. mars. De er enige om at det er rom for reallønnsøkning. Spørsmålet er hvor mye – og til hvem

12.03.2019

Barnehagedagen 12. mars: - Vi må følge barnas spor

- Kan vi lage regnbuesmoothie? Spørsmålet fra Kornelia på avdeling Knotten i Maurtuva barnehage fikk personalet og de andre barna til å undre seg. For hva var regnbuesmoothie? De gikk i gang med å undersøke.

12.03.2019