Nyheter

Søk etter nyheter

Fagforbundet anker Stendi-dommen

Fagforbundet støtter omsorgsarbeiderne som vil anke Stendi-dommen til Borgarting lagmannsrett.

04.09.2019

Åtte av ti utlyste jobber er deltid

Helsefagarbeidere hadde 3 200 faste stillinger å søke på de siste fem månedene. Bare 500 var heltid. - Det er deltidskrise, mener Fagforbundets Mette Nord.

29.08.2019

Sammenslått i full fordragelighet

Det blir to av alt, når to fagforeninger slår seg sammen. Noen steder kan det ende med blåveis og harde kamper, men ikke i Moss. Fagforeningslederne Trine Waldussen og Hilde Torgersen ser fortsatt på hverandre med kameratslige blikk.

28.08.2019

Postkom går inn i Fagforbundet

Postkoms ekstraordinære landsmøte sa ja til å gå inn i Fagforbundet fra 1.1.2020. Dermed vil Fagforbundet vokse med 17.600 medlemmer fra årsskiftet og vil ha knappe 390 000 medlemmer. Vedtaket ble gjort mot to stemmer.

27.08.2019

Enighet i lønnsoppgjøret i FUS-barnehagene

Partene ble tirsdag ettermiddag enige om årets lønnsoppgjør i FUS Trygge barnehager. – Det har blitt et bra oppgjør, som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Vi har fått en liknende profil som vi fikk for de barnehageansatte i kommunene og PBL, sier Fagforbundets forhandlingsleder Herdis Schärer.

27.08.2019

  Ja, vi kan løse bemanningsutfordringene i eldreomsorgen

Det hevdes i fersk kronikk i Aftenposten. Forfatterne mener at det er en sannhet med modifikasjoner at det mangler folk i eldreomsorgen.

27.08.2019

Ny lønn og ny, god pensjonsløsning i PBL-barnehagene

Fem år med dragkamp om pensjon for ansatte i PBL-barnehagene er over. I mellomoppgjøret ble Fagforbundet enig med PBL om en pensjonsordning der prinsippene Fagforbundet har kjempet for, er med.

26.08.2019

Enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene

Spekter og LO Stat, som forhandler på vegne av Fagforbundet, har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene. Dermed blir det ingen mekling mandag 2. september. Ramma er på linje med frontfaget. Det ble gitt generelle tillegg på 3,02 prosent fra 01.04.19, minimum kr 10 000.

26.08.2019

Pensjon - mest spennende i mellomoppgjøret i private barnehager

Mandag formiddag begynte årets mellomoppgjør i PBL (Private barnehagers landsforbund. Partene skal forhandle fram ny lønn, men mest spenning knytter det seg likevel til en ny pensjonsordning.

26.08.2019

Aleris-saken: Vil endre loven hvis dommen blir stående

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen og Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tajik er blant flere politikere som tar til orde for lovendringer for å sikre alminnelige arbeidsfolks rettigheter bedre.

23.08.2019