Nyheter

Søk etter nyheter

Arbeidstakers krav på etterbetaling styrket – full seier for Fagforbundet i Høyesterett

I dom avsagt 15. oktober 2019 slår Høyesterett enstemmig fast at en avlaster skal ha etterbetalt alle ytelser som følger av lov, tariffavtale og pensjonsregler minst tre år tilbake i tid fra kravet ble fremsatt.

17.10.2019

Forhandlingene om særaldersgrensene er i gang

I dag startet LO forhandlingene med staten om særaldersgrenser i offentlig sektor. Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger eller av sikkerhetsmessige hensyn har såkalte særaldersgrenser, som gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

17.10.2019

Lars Erik Flatø blir ny daglig leder i Fagforbundet

Lars Erik Flatø (55) er ansatt som ny daglig leder i Fagforbundet, Norges største fagforbund. – Vi gleder oss til å få ham med på laget, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

17.10.2019

Feirer tariffavtale for BPA-assistenter

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) har fått sin første nasjonale tariffavtale med en hovedorganisasjon i dag. Det er grunn til feiring. Fagforbundet forhandlet seg fram til en avtale med Virke.

10.10.2019

  Togene sto da jernbaneansatte gikk ut i streik mot nye EU-regler

Den politiske streiken mot EUs 4. jernbanepakke lammet jernbane- og kollektivtrafikk. – Å si ja til direktivet er som å bestille enveisbillett - uten mulighet til å bestille returbillett. Da skal du være veldig trygg på målet, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

10.10.2019

10. oktober blir det politisk streik mot EUs jernbanepakke fire

Fagforbundet har sammen med blant annet Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet varslet politisk streik for å markere motstand mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke.

10.10.2019

Stopp sentraliseringen av fødselsomsorgen!

Kvinner og deres familier må føle seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger i sitt nærmiljø. Vi må stoppe sentraliseringen av fødselsomsorgen og nedleggelsen av småsykehus i distriktene.

09.10.2019

Statsbudsjettet: Hårreisende at regjeringa vil legge ned de lokale skattekontorene mener Fagforbundet

Fagforbundets leder Mette Nord mener det er hårreisende at regjeringa vil nedlegge de lokale skattekontorene. På fjerde forsøk ser det ut til at Høyre og FRP får sitt ønske oppfylt. Fagforbundet har over 370 000 medlemmer og organiserer også de ansatte ved de lokale skattekontorene

07.10.2019

Tvungen lønnsnemnd i begynnelsen av november

Høsten er her uten at medlemmene våre i sjukehusa har fått lønnsoppgjøret sitt for 2019. Årsaken er at Fagforbundet gjennomførte en nesten fire uker lang streik som endte med tvungen lønnsnemnd. Nemnda er satt til 5. november.

25.09.2019

Kontakt Ving hvis du er rammet av konkursen

Reiseselskapet Vings eier, Thomas Cook Group, gikk konkurs mandag 23.09. Konkursen vil ramme medlemmer i Fagforbundet som har kjøpt reise fra Ving gjennom LOfavør.

23.09.2019