Nyheter

Søk etter nyheter

Fagforbundet og LO anklager statsråd Anniken Hauglie for brudd på Grunnloven under sykehusstreiken

Regjeringen ved Anniken Hauglie brøt Grunnloven da hun valgte å bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte streiken, vil LO hevde i Rikslønnsnemnda tirsdag.

04.11.2019

Endelig kommer avklaring av sykehuslønn for 2019

Tirsdag 5. 11. møtes rikslønnsnemnda for å ta stilling til lønn og pensjon for LO-stats og Fagforbundets medlemmer i sykehussektoren. Dermed ligger det an til at medlemmene endelig skal få en ny tariffavtale og få etterbetalt lønnstillegg fra i sommer og fram til i dag.

04.11.2019

NAV-tillitsvalgte dypt rystet over systemsvikt

Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo, synes skandalen og omfanget av den nesten ikke er til å holde ut. – Jeg holder pusten og er dypt rystet over skandalen som nå rulles opp. Folk har opplevd de mest fornedrende saker i møtet med et system som er ment å ivareta dem.

01.11.2019

Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrensene i offentlig sektor

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

31.10.2019

Nemndkjennelsen på brannavtalen er klar

– Vi er skuffet over nemndas kjennelse. Det er få av våre krav som er etterkommet, sier Herdis Schärer, som har leda forhandlingene for Fagforbundet.

30.10.2019

Fagforbundet ønsker en lov mot handel med varer fra okkuperte områder

Et irsk lovforslag om forbud mot import og salg av varer, tjenester og ressurser fra okkuperte områder ga ny inspirasjon til Fagforbundet om å arbeide for en lignende lov i Norge. Stein Guldbrandsen fra arbeidsutvalget og rådgiver Ingunn Eriksen fikk i dag lagt fram sitt ønske i Utenrikdsdepartementet.

30.10.2019

Pensjon: Innspurt i forhandlinger om særaldersgrenser

Hvordan kan særaldersgrenser tilpasses ny offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og forbundene i offentlig sektor er nå i sluttfasen av arbeidet med regler for særaldersgrenser for de om lag trettti prosent av offentlig ansatte som har slik tidligpensjon.

30.10.2019

Fagforbundet lanserer Deltidslista - sjekk din kommune!

Nå har Fagforbundet laget et verktøy for å sjekke antall heltid/deltidsutlyste helsefagarbeiderstillinger i hele landet. På fagforbundet.no/deltidslista kan du gå inn og se hvor mange heltids- og deltidsstillinger som blir utlyst for helsefagarbeidere i din kommune. Tallene er ment å brukes i kampen for en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

26.10.2019

  Seier for Fagforbundet i Trondheim: Nytt helsesenter blir kommunalt

Hurra, vi har fått gjennomslag, var dagens gladmelding på Fagforbundet Trondheims Facebook-vegg. De har jobbet og lobbet i månedsvis for å sikre kommunale arbeidsplasser.

24.10.2019

FN – i arbeid for fred i 74 år

I dag er det FN-dagen, som både markerer FNs bærekraftsmål og at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945.

23.10.2019