Nyheter

Søk etter nyheter

Fagforbundet fornøyd med Stortingets krisepakke

– Fagforbundet er fornøyd med at Stortinget kom fram til en krisepakke i løpet av helgen som både sikrer næringslivet bedre muligheter for å unngå konkurs og samtidig som den har en vesentlig bedre sosial profil overfor arbeidstakere som rammes, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

16.03.2020

Fagforbundet har inngått ekstra­ordinær overtids­avtale i helse­sektoren

Fagforbundet, EL og IT og Fellesorganisasjonen har inngått avtale med Arbeidsgiverforeningen Spekter om utvidede rammer for overtidsarbeid i helsesektoren, som følge av koronaepidemien. Avtalen omfatter virksomheter i overenskomstområdene 10, 11 og 13.

15.03.2020

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Alle vårens lønnsoppgjør blir utsatt på grunn av korona-krisen. Gjeldende avtaler videreføres til august.

13.03.2020

Oppfordrer til raushet og samarbeid i kommunene

Det er viktig at ledere og ansatte snakker sammen for å sikre drift av kommunens samfunnskritiske oppgaver knytta til smittevern, helse og omsorg og infrastruktur.

13.03.2020

Korona-krisepakken: Helse- og omsorgstjenestene må få mye mer

– Det som regjeringa nå bevilger til kommunene står ikke i forhold til alvoret i situasjonen. Når regjeringa i dag bare setter av 250 millioner kroner, forventer vi at det kommer langt mer i de neste krisepakkene. Våre medlemmer i helsevesenet og eldreomsorga står foran en enorm jobb for å gi nødvendig helsehjelp og hindre at koranaviruset brer seg, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

13.03.2020

  Hva er dine rettigheter ved korona-tiltak

Når arbeidsgivere sender folk hjem, du blir satt i karantene eller skoler og barnehager stenger kan det være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har. LO advokatene har gått gjennom de vanligste problemstillingene rundt dette.

13.03.2020

Koronasamarbeid for tillitsvalgte på sykehus

Sykehusene og de ansatte settes under press de neste ukene når effekten av korona-epidemien slår inn. Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om hvordan arbeidsplassene lokalt skal forholde seg til utfordringene koronaepidemien skaper i sykehusene.

11.03.2020

  Lønnsoppgjøret er i gang: Fellesforbundet står fortsatt på lønnskravene

Arbeidsgiverne har oppfordret til moderasjon for å møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Men Fellesforbundet holder på sine lønnskrav fordi industrien hadde et godt resultat i 2019, skriver FriFagbevegelse etter at frontfagene startet lønnsforhandlingene i går.

11.03.2020

Fagforbundet + jentefotball = SANT

Fagforbundet blir offisiell samarbeidspartner med Toppfotball Kvinner. Med den fireårige samarbeidsavtalen går Fagforbundet og Toppfotball Kvinner sammen i kampen for likestilling på fotballbanen, i arbeidslivet og i samfunnet.

05.03.2020

Konferanse i koronaens tid

Sykehuskonferanse, faktisk. For folkehelsas skyld. Og for god samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste - og, ikke minst, mellom yrkesgrupper.

05.03.2020