Nyheter

Søk etter nyheter

10. oktober blir det politisk streik mot EUs jernbanepakke fire

Fagforbundet har sammen med blant annet Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet varslet politisk streik for å markere motstand mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke.

10.10.2019

Stopp sentraliseringen av fødselsomsorgen!

Kvinner og deres familier må føle seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger i sitt nærmiljø. Vi må stoppe sentraliseringen av fødselsomsorgen og nedleggelsen av småsykehus i distriktene.

09.10.2019

Statsbudsjettet: Hårreisende at regjeringa vil legge ned de lokale skattekontorene mener Fagforbundet

Fagforbundets leder Mette Nord mener det er hårreisende at regjeringa vil nedlegge de lokale skattekontorene. På fjerde forsøk ser det ut til at Høyre og FRP får sitt ønske oppfylt. Fagforbundet har over 370 000 medlemmer og organiserer også de ansatte ved de lokale skattekontorene

07.10.2019

Tvungen lønnsnemnd i begynnelsen av november

Høsten er her uten at medlemmene våre i sjukehusa har fått lønnsoppgjøret sitt for 2019. Årsaken er at Fagforbundet gjennomførte en nesten fire uker lang streik som endte med tvungen lønnsnemnd. Nemnda er satt til 5. november.

25.09.2019

Kontakt Ving hvis du er rammet av konkursen

Reiseselskapet Vings eier, Thomas Cook Group, gikk konkurs mandag 23.09. Konkursen vil ramme medlemmer i Fagforbundet som har kjøpt reise fra Ving gjennom LOfavør.

23.09.2019

Gratulerer med ambulansepersonelldagen!

21. september er de ambulanseansattes dag. Fagforbundet gratulerer alle ambulansearbeidere, paramedisinere og ansatte på AMK med dagen.

21.09.2019

Regjeringa vil gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere

Arbeidsminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere. Dette betyr i praksis at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull.

19.09.2019

Nå kan du bestille almanakk 2020

Nå er det mulig å bestille Fagforbundets almanakk for 2020 i nettbutikken. Den er gratis for medlemmer og vil bli sendt ut fra slutten av oktober.

19.09.2019

Fagforbundets Anne Kristin Førde (Ap) blir ordfører i Bremanger

– Det er en stor ære å få tillit, og jeg går inn i det med skrekkblandet fryd, sier Anne Kristin Førde. En samarbeidsavtale mellom Sp og Ap gjør Førde historisk. Hun blir den første kvinnelige ordføreren i Bremanger.

16.09.2019

Mette Nord: – Velgerne støtter ikke høyresidas politiske løsninger

– Nå er det viktig at det blir rødgrønt samarbeid ute i kommunene. Vi vil ha et flertall som tar tak i deltidskrisa, styrker velferden, sier nei til privatisering og setter foten ned for sosial dumping. Kommunene må bli en brannmur mot høyreregjeringas politikk, sier Fagforbundets leder Mette Nord

10.09.2019