Nyheter

Søk etter nyheter

Fagforbundet ønsker en lov mot handel med varer fra okkuperte områder

Et irsk lovforslag om forbud mot import og salg av varer, tjenester og ressurser fra okkuperte områder ga ny inspirasjon til Fagforbundet om å arbeide for en lignende lov i Norge. Stein Guldbrandsen fra arbeidsutvalget og rådgiver Ingunn Eriksen fikk i dag lagt fram sitt ønske i Utenrikdsdepartementet.

30.10.2019

Pensjon: Innspurt i forhandlinger om særaldersgrenser

Hvordan kan særaldersgrenser tilpasses ny offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og forbundene i offentlig sektor er nå i sluttfasen av arbeidet med regler for særaldersgrenser for de om lag trettti prosent av offentlig ansatte som har slik tidligpensjon.

30.10.2019

Fagforbundet lanserer Deltidslista - sjekk din kommune!

Nå har Fagforbundet laget et verktøy for å sjekke antall heltid/deltidsutlyste helsefagarbeiderstillinger i hele landet. På fagforbundet.no/deltidslista kan du gå inn og se hvor mange heltids- og deltidsstillinger som blir utlyst for helsefagarbeidere i din kommune. Tallene er ment å brukes i kampen for en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

26.10.2019

  Seier for Fagforbundet i Trondheim: Nytt helsesenter blir kommunalt

Hurra, vi har fått gjennomslag, var dagens gladmelding på Fagforbundet Trondheims Facebook-vegg. De har jobbet og lobbet i månedsvis for å sikre kommunale arbeidsplasser.

24.10.2019

FN – i arbeid for fred i 74 år

I dag er det FN-dagen, som både markerer FNs bærekraftsmål og at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945.

23.10.2019

Arbeidstakers krav på etterbetaling styrket – full seier for Fagforbundet i Høyesterett

I dom avsagt 15. oktober 2019 slår Høyesterett enstemmig fast at en avlaster skal ha etterbetalt alle ytelser som følger av lov, tariffavtale og pensjonsregler minst tre år tilbake i tid fra kravet ble fremsatt.

17.10.2019

Forhandlingene om særaldersgrensene er i gang

I dag startet LO forhandlingene med staten om særaldersgrenser i offentlig sektor. Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger eller av sikkerhetsmessige hensyn har såkalte særaldersgrenser, som gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

17.10.2019

Lars Erik Flatø blir ny daglig leder i Fagforbundet

Lars Erik Flatø (55) er ansatt som ny daglig leder i Fagforbundet, Norges største fagforbund. – Vi gleder oss til å få ham med på laget, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

17.10.2019

Feirer tariffavtale for BPA-assistenter

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) har fått sin første nasjonale tariffavtale med en hovedorganisasjon i dag. Det er grunn til feiring. Fagforbundet forhandlet seg fram til en avtale med Virke.

10.10.2019

  Togene sto da jernbaneansatte gikk ut i streik mot nye EU-regler

Den politiske streiken mot EUs 4. jernbanepakke lammet jernbane- og kollektivtrafikk. – Å si ja til direktivet er som å bestille enveisbillett - uten mulighet til å bestille returbillett. Da skal du være veldig trygg på målet, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

10.10.2019