Nyheter

Søk etter nyheter

Ideene som muliggjorde NAV-skandalen

NAV-skandalen har rystet oss. Skal oppgjøret telle, så må det også rettes mot de underliggende ideene som fikk oss til å godta at dette vedvarte i år etter år. Jeg vil peke på tre ideer som har legitimert praksisen over tid, skriver Guri Jørstad Wingård.

30.11.2019

Helsefagarbeidar – gratulerer med dagen!

Den 26. november markerar vi helsefagarbeidardagen. Fagforbundet organiserar til saman over 70 000 helsefagarbeidarar og hjelpepleiarar.  Vi er stolte av kvar einaste ein.

25.11.2019

  Fagforbundet omfavner SVs nye plan

SV inviterer opposisjonspartiene til å lage felles politikk før valget i 2021. Fagforbundets Mette Nord mener det er avgjørende at Ap, Sp, MDG og Rødt takker ja, skriver Klassekampen.

25.11.2019

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status.

25.11.2019

Fagforbundet Viken etablert, tre forbundsregioner opphører fra 2020

Kristine Bjella Stavn fra Buskerud ble valgt som den første lederen i giganten Fagforbundet Viken. Den nye forbundsregionen rommer 60 fagforeninger og 70 000 medlemmer, og stiftelsesmøtet minnet mer om et landsmøte i størrelse.

20.11.2019

NAV- saken - uføre kan ha krav på etterbetaling av pensjon

De som har fått uførepensjon fra KLP eller en kommunal pensjonskasse, og er rammet av Nav-saken, må kontakte pensjonsordningen sin når Nav har gjort nytt vedtak.

20.11.2019

Fagforbundets leder har sendt brev til Chiles ambassade

– Det er nødvendig å engasjere seg og vise solidaritet med de som demonstrerer i Chile, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord. Deres krav om rett til offentlige tjenester, høyere lønninger, pensjoner og bedre helsetjenester, er på sin plass.

14.11.2019

14. november er likelønnsdagen – ut året jobber norske kvinner egentlig gratis

14. november markeres likelønnsdagen 2019 i Norge. Fra i dag og ut året jobber kvinner i prinsippet gratis. I gjennomsnitt tjente nemlig kvinner kun 87,1 prosent av det menn tjente i 2018.

14.11.2019

Full seier – Pensjon fra første krone også i Oslo kommune

Våre medlemmer vant. Det blir pensjon fra første krone i Oslo kommune fra 2021. Dette er en historisk dag for våre medlemmer og hele fagbevegelsen.

13.11.2019

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

07.11.2019