Nyheter

Søk etter nyheter

– Det offentlige må overta drifta av luftambulansetjenesten

Fagforbundets landsstyre mener det er uakseptabelt at innbyggernes liv og helse i Nord-Norge settes i fare, fordi ambulansefly står på bakken og akuttberedskapen er svekket. Vi godtar ikke at flygere og andre ansatte skal være bekymret fordi sikkerheten ikke har vært prioritert og godt nok ivaretatt.

12.12.2019

Uføre pensjonister vil tape 27.000 kroner i året på regjeringens kutt

Uføre vil tape store penger hvis regjeringen får gjennomslag for forslaget om skjermingstillegg for uføre, advarer kommune­sektorens arbeidstaker­organisasjoner.

11.12.2019

  Vold og trakassering mot eldre er fullt mulig å forebygge

Underbemanning og underfinansiering skaper utrygge situasjoner for pasienter og for ansatte, og lederne på sykehjem og hjemmetjenestene har ikke verktøy eller tid til å utøve ledelse på en god nok måte, skriver Fagforbundet og Sykepleierforbundet i denne Aftenposten-kronikken.

10.12.2019

Internasjonal fagbevegelse aksjonerer for Filippinene

Den 10. desember er FNs menneskerettighetsdag. I år har internasjonal fagbevegelse valgt å benytte dagen til å sette søkelyset på Filippinene, som en protest mot arrestasjonene, drapene og terror-stemplingen av fagforeningsaktivister.

09.12.2019

Enighet om ny hovedavtale i kommunesektoren

Partene i kommunesektoren ble enige om en ny, revidert hovedavtale sent på ettermiddagen fredag 6.12. Nytt er bestemmelser om helsefremmende arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling.

09.12.2019

  Den norske kirke skaper A- og B-lag av kirkelige ansatte

Da nettstedet jobbikirken.no ble lansert, kan man få inntrykk av at kirka kun består av vigslede stillinger. – Vi må klare å rekruttere til kirka uten å skape et A- og et B-lag, mener Fagforbundet.

09.12.2019

Ordførere protesterer mot nedlegging av skattekontorene

Til nå har 229 ordførere fra hele landet skrevet under et opprop mot nedlegging av de kommunale skattekontorene. Har din ordfører skrevet under? Du finner lista her.

06.12.2019

Rajah er årets renholder

Fagforbundet har kåret årets renholder, han heter Sriskantharajah Rajagopal og er fra Oslo. Kollegene kaller ham Rajah. Han er renholdsleder og tillitsvalgt i Fagforbundet.

02.12.2019

Rajah er årets renholder

Fagforbundet har kåret årets renholder, han heter Sriskantharajah Rajagopal og er fra Oslo. Kollegene kaller ham Rajah. Han er renholdsleder og tillitsvalgt i Fagforbundet.

02.12.2019

Heder og ære til Amra Husic

Alle nominerte ble kalt opp på scenen og gledet seg til å få en liten premie. På samlingen til Fagforbundet Barn og oppvekst i Oslo 28. november var det Amra Husic fra Kværnerdalen barnehage som fikk den aller gjeveste prisen. Hun ble årets tillitsvalgt 2019 og kunne ta med seg en tung plakett i glass som tydelig bevis på det.

02.12.2019