Nyheter

Ingen ny avtale med Samfunns­bedriftene (KS bedrift)

Etter krevende forhandlinger om hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter endte forhandlingene med en prolongering av eksisterende avtale i to år.

24.09.2020

KS-oppgjøret: – Ber folk stemme ja i uravstemninga

– Når vi ber medlemmene stemme ja til kommuneoppgjøret er det fordi vi er i en unik situasjon i et år ingen vil ha i reprise. Dette er et solidaritetsoppgjør i ei vanskelig tid. Et ja til oppgjøret er en solidarisk handling, sier Odd Haldgeir Larsen.

23.09.2020

Finnes ingen kvikk fiks for Nav

- Det gjøres veldig mye godt arbeid i Nav, men sorgen er at digitaliseringa og standardiseringa fratar sosialarbeidere muligheten til å romme kompleksiteten i sosialt arbeid i Nav, sier Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo. Hun er ikke imot digitalisering, men etterlyser de relasjonelle sidene av sosialt arbeid.

21.09.2020

Internasjonal spalte: Kampen for app-arbeiderne

Mange som arbeider under app-herredømmet har dårlige rettigheter. I Norge ble dette belyst gjennom kampen Foodora-arbeiderne førte for tariffavtale, en kamp de vant og som er nesten unik.

18.09.2020

Fagforbundet Ung verver rekordmange studenter

– Jeg tror hele organisasjonen har noe å lære av hvordan ungdommen har jobbet med dette, sier studentansvarlig og nestleder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira.

18.09.2020

Tillitsvalgte må forberede seg på harde budsjettprosesser

Økonomien i kommuner og fylkeskommuner er stram og preget av usikkerhet. Flere kommuner har varslet nedbemanninger, og koronaepidemien har medført økte kostnader.

18.09.2020

Fagforbundet og NTL med IKT-løft

Fafo har på oppdrag fra Fagforbundet og NTL laget en rapport om sourcingstrategier. Det handler om hva som kan gjøres internt, hva må kjøpes utenfra for IKT i offentlig sektor. – Fagforbundet og NTL bidrar til å skape et nødvendig kompetanseløft på tvers av statlig og kommunal sektor, sa AU-medlem og leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad, under lanseringa av rapporten.

18.09.2020

Lønnsoppgjøret: - Det er lov å være skuffa

Fagforbundets største lønnsoppgjør, kommuneoppgjøret, er i havn. Fra tidlige forventninger om en ramme opp mot fire prosent, førte veien gjennom koronakrisen til et resultat på 1,7 prosent. Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, forstår de medlemmene som gir uttrykk for skuffelse. – I en økonomi preget av koronaviruset, hvor frontfagresultatet i industrien la knallharde føringer for forhandlingene, var det ikke mer å hente. Men det er lov å være skuffa, sier Larsen. Han har også noen tips til tillitsvalgte som skal formidle resultatet til medlemmene.

17.09.2020

Brudd i forhandlingene i Energi Norge

Onsdag ble det brudd i lønnsforhandlingene i energisektoren. Energi Norge (NHO)var uinteresserte i å finne løsninger mener EL og IT Forbundet i LO, og gikk derfor i brudd.

17.09.2020

Ny avtale styrker samarbeidet mellom Fagforbundet og Handelskampanjen

Handelskampanjen er Fagforbundets lyttepost på viktige samfunnsområder som matvaresikkerhet, fiskeri, IKT og datalagring, patenter og tilgang på medisin – og ikke minst internasjonale handelsavtaler.

15.09.2020

Hvorfor får du ikke 1,7 prosent mer i lønn etter et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent

Ramme, overheng og glidning forklart på ett og et halvt minutt i denne nye videosnutten fra Fagforbundet.

15.09.2020

45 ansatte fikk faste og hele stillinger

Fagforbundet har ønsket flere heltidsstillinger i mange år. Tillitsvalgt i Fagforbundet, Marit Fredriksen, er en av dem som nå endelig har fått full stilling i Bodø kommune, for første gang i sitt lange yrkesliv. Hun feiret med flagg og bobler. Det la ordføreren merke til.

14.09.2020

Fire på gangen om lønnsoppgjøret

OSS har spurt fire tillitsvalgte: Tariffoppgjøret har blitt annerledes enn vi kunne sett for oss for et år siden – hva tenker du om det og hvilke tilbakemeldinger får du fra medlemmene?

14.09.2020

Fagforbundets Hanne Slettvold brenner for særaldersgrensa

– Når jeg tenker på at politikerne vil fjerne særaldersgrensa for brannfolk blir jeg rett og slett forbanna. Derfor bestemte vi oss for å invitere dem til å teste minimumskravene for røykdykkere, sier Hanne Slettvold.

27.08.2020

Barnebyen i Angola fyller ti år!

At Fagforbundet har klart å bygge og drifte en egen SOS-barneby i ti år, er ene og alene fortjenesten til de mer enn 5000 bidragsyterne, barnebykontaktene og ildsjelene rundt i hele landet. Tilsammen har dette resultert i 95 millioner innsamlede kroner fra 2005 til i dag.

26.08.2020

Fagforbundet Teater og Scene står støtt i krisa

Da koronapandemien stengte landet 12. mars ble kulturlivet hardt rammet. Leder i Fagforbundet Teater og Scene, Henriette Jevnaker, er imponert over hvordan de tillitsvalgte har taklet krisa.

25.08.2020

Følg med på viktige datoer i tariffkalenderen

En travel tariffhøst er i gang. Frontfaget kom i havn 22. august, og kommuneoppgjøret starter 3. september. Nytt i år er at du kan følge med viktige oppgjør og datoer i vår tariffkalender på nettsida.

25.08.2020

Covid-19 i Sør-Afrika

Fagforbund i Sør-Afrika sloss for vernetiltak og tilgjengelighet av medisiner og tester. Covid-19 har gitt nye arbeidsoppgaver til fagforbund verden over.

21.08.2020

Sju tips til ferske og "halvferske" verneombud

Noe av det første du bør gjøre som verneombud er å sørge for at du får tatt det såkalte 40-timerskurset. Der får du kunnskap som er grunnleggende for å kunne utføre vervet ditt.

19.08.2020

Munnbind må ikke bli en økonomisk byrde

– Det er skuffende at Fagforbundet ikke blir hørt i kravet om gratis tilgang til munnbind, sier forbundsleder Mette Nord. Regjeringa anbefaler på sin pressekonferanse 14. august bruk av munnbind i Oslo og Indre Østfold, uten at noen skal få dekt utgiftene sine.

14.08.2020