Fagfobundets samarbeid med Høgskolen Innlandet

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Studietilbudet er et tilbud kun til Fagforbundets medlemmer.

Fagforbundet har et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Innlandet hvor vi tilbyr egne utdanningsmoduler kun for våre medlemmer. 

 

Nytt studietilbud for vårsemester 2021 kommer snart!

 

Krav til å søke:

Du må være medlem av Fagforbundet. 

Du kan søke på bakgrunn av generell studiekompetanse.

Du kan søke på bakgrunn av godkjent realkompetanse. Det er opptakskontoret til Høgskolen Innlandet som vurderer hva som godkjennes som realkompetanse.

 

Pris

Fagforbundet finansierer hele det faglige tilbudet, som blant annet dekker kostnader til forelesere, lokaler/digital platform og en del organisatorisk, som at studiet er deltid og at man kan søke på bakgrunn av realkomeptanse.

Du må selv dekke kostnader til pensumlitteratur og semesteravgift som deltidsstudent.

Halvparten av dokumenterte merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (overnatting) og halvparten av utgifter til studieavgift og pensum (inntil 15 000,-) kan dekkes av stipendordningen: http://www.fagforbundet.no/stipend/

 

Det er begrenset antall plasser på studiet.

 

Har du spørsmål angående studier på Høgskolen Innlandet?

 

Linda Kiønig
Rådgiver på Høgskolen i Innlandet