Hvor mye koster det å være medlem?

30.04.2019 av Bård Jakobsen

Fagorganisering er en billig forsikring for et godt arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår. 

Månedlig kontingent

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,45 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

I tillegg kommer obligatoriske forsikringer og bidrag til Fagforbundets opplærings- utviklings- og omstillingsfond. Satsene for 2019 er:

LOfavør Innboforsikring:  70 kroner
Fagforbundets stønadskasse:  26 kroner
Opplærings- utviklings- og omstillingsfondet:  25 kroner
Til sammen 121 kroner

Maksimumskontingent

Det er fastsatt en øvre grense for kontingentens størrelse. For 2019 er denne grensen kr. 581 per måned (i tillegg kommer LOfavør Innboforsikring, Stønadskasse og OUO-kont.)

Normalt betaler du dermed maksimalt 702 kroner per måned i 2019, med begge forsikringer. Enkelte av Fagforbundets lokale fagforeninger har imidlertid vedtatt en lokal tilleggskontingent for å dekke sine utgifter, og da blir også maksimumsbeløpet tilsvarende høyere. Her kan du lese mer om lokal kontingent.

Du kan for inntektsåret 2018 trekke fra 3 850 kroner av fagforeningskontingenten på skatten (post 3.2.11 i selvangivelsen).

Les mer om forsikringene her

Studenter

Studentmedlemmer betaler 250 kroner i halvåret, og denne summen inkluderer innboforsikringen og stønadskassa. Kun for elever, studenter og lærlinger : Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp. For studenter er avtalenummeret 3434069.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 30 studiepoeng pr år. Brutto lønnsinntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense for stipendtildeling. Inntekt i juli og august regnes ikke med. For 2019 er inntektsgrensen kr. 182 575. Har du brutto årsinntekt over denne grensen må du velge medlemskap som yrkesaktiv.

Elever

Elevmedlemmer har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Kun for elever, studenter og lærlinger: Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som elev er at utdanningen anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 20 timer pr. uke. Studerer du ved høgskole eller universitet må du velge Studentmedlemskap. Brutto lønnsinntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense for stipendtildeling. Inntekt i juli og august regnes ikke med. For 2019 er inntektsgrensen kr. 182 575. Har du brutto årsinntekt over denne grensen må du velge medlemskap som yrkesaktiv.

Lærlinger

Lærlinger har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Kun for elever, studenter og lærlinger : Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp.

Pensjonister og uføre

Medlemmer som i løpet av medlemstiden blir alders-, AFP- eller uførepensjonist betaler en årlig kontingent, som i 2019 er kr. 850. Medlemmet må selv gi beskjed til Fagforbundet at man er blitt pensjonist. For uføre må dette dokumenteres med vedtak fra NAV.