Mønsteravtale for tannhelsesekretærer

Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere som jobber i private virksomheter.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet har kommet til enighet med Den norske tannlegeforening/Virke om en ny tariffavtale for tannhelsesekretærer og assistenter. 

Avtalen betyr 1400 kroner i generelt tillegg til alle med virkning fra 1. mai, noe som gir en lønnsutvikling på nivå med det som ble gitt i kommunesektoren.

Partene er blitt enige om at det skal gis fri uten trekk i lønn onsdag før skjærtorsdag fra kl. 12.00 (om virksomheten er stengt).

Ansatte skal også få tilbud om gratis årlig influensavaksine.

Tariffplakat som kan henges opp på arbeidsplassen

Generelle tillegg og minstelønnssatser

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2020 Ny minstelønn fra 1.5.2020
Assistent 1400 302 900
Tannhelsesekretær 1400 352 200
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2020 Ny minstelønn fra 1.5.2020
Assistent 1400 308 400
Tannhelsesekretær 1400 358 600
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2020 Ny minstelønn fra 1.5.2020
Assistent 1400 311 200
Tannhelsesekretær 1400 362 100
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2020 Ny minstelønn fra 1.5.2020
Assistent 1400 314 200
Tannhelsesekretær 1400 366 300
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2020 Ny minstelønn fra 1.5.2020
Assistent 1400 322 300
Tannhelsesekretær 1400 377 700
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2020 Ny minstelønn fra 1.5.2020
Assistent 1400 368 600
Tannhelsesekretær 1400 421 400
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2020 Ny minstelønn fra 1.5.2020
Assistent 1400 406 500
Tannhelsesekretær 1400 431 400
Virke 005

Fagforbundet forhandler denne avtalen for medlemmer som jobber som tannhelsesekretærer, assistenter, konsulenter med videre på private tannlegekontorer. Avtalen forhandles med Den norske tannlegeforening og Virke som motparter.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke