Virke - Tannhelsesekretær

Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere.

Enighet i mellomoppgjøret 2019 med Virke og Den Norske Tannlegeforening (NTF). 

Fagforbundet har kommet til enighet med Virke og Den norske tannlegeforening om en ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer og assistenter.

Tabell over nye generelle tillegg og minstelønnssatser finner du lenger ned på denne siden.

Enighetsprotokoll for mellomoppgjøret til tannhelsesekretærer og assistenter

Tariffplakat - mønsteravtale for tannhelsesekretærer


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Generelle tillegg og minstelønnssatser

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2019 Ny minstelønn fra 1.7.2019
Assistent 8 000 301 500
Tannhelsesekretær 12 000 350 800
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2019 Ny minstelønn fra 1.7.2019
Assistent 8 000 307 000
Tannhelsesekretær 12 000 357 200
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2019 Ny minstelønn fra 1.7.2019
Assistent 8 000 309 800
Tannhelsesekretær 12 000 360 700
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2019 Ny minstelønn fra 1.7.2019
Assistent 8 000 312 800
Tannhelsesekretær 12 000 364 900
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2019 Ny minstelønn fra 1.7.2019
Assistent 8 000 320 900
Tannhelsesekretær 12 000 376 300
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2019 Ny minstelønn fra 1.7.2019
Assistent 8 000 367 200
Tannhelsesekretær 12 000 420 000
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2019 Ny minstelønn fra 1.7.2019
Assistent 8 900 405 100
Tannhelsesekretær 12 000 430 000