Virke - Tannhelsesekretær

Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter.

Fagforbundet har kommet til enighet med Virke og Den norske tannlegeforening om en ny tariffavtale for tannhelsesekretærer og assistenter.

Tabell over nye generelle tillegg og minstelønnssatser finner du lenger ned på denne siden.

Generelt tillegg

Det generelle tillegget er 1 500 kroner høyere enn de nye minstelønnssatsene. Dette betyr at alle pr 1.5.2018 vil ligge minimum 1 500 kroner over minstelønn.

Kvelds- og nattillegg

Bestemmelser om tillegg for sen arbeidstid med mer er vesentlig endret og kan ha betydning for enkelte:

  • Kvelds- og nattillegg – ordinært arbeid mellom kl. 17 og 06 betales et tillegg på minst kr 28,- pr. time.
  • Lørdags- og søndagstillegg – ordinært arbeid mellom 00 lørdag og 24 søndag betales et tillegg på minst kr 53,- pr time
  • Helge- og høytidstillegg – ordinært arbeid mellom 00 og 24 på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt mellom kl. 12 og 24 onsdag før skjærtorsdag, pinseaften, julaften og nyttårsaften, betales et tillegg på minst 100% av timelønn pr time.

Last ned tariffplakat til å henge opp på arbeidsplassen din.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Generelle tillegg og nye minstelønnssatser fra 1. mai 2018

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2018 Ny minstelønn fra 1.5.2018
Assistent 6 500 293 500
Tannhelsesekretær 7 000 338 800
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2018 Ny minstelønn fra 1.5.2018
Assistent 6 500 299 000
Tannhelsesekretær 7 000 345 200
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2018 Ny minstelønn fra 1.5.2018
Assistent 6 500 301 800
Tannhelsesekretær 7 300 348 700
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2018 Ny minstelønn fra 1.5.2018
Assistent 6 500 304 800
Tannhelsesekretær 8 000 352 900
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2018 Ny minstelønn fra 1.5.2018
Assistent 6 500 312 900
Tannhelsesekretær 8 000 364 300
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2018 Ny minstelønn fra 1.5.2018
Assistent 6 500 359 200
Tannhelsesekretær 7 600 402 300
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg fra 1.5.2018 Ny minstelønn fra 1.5.2018
Assistent 6 500 396 200
Tannhelsesekretær 9 500 409 200