Virke - Fritids- og opplevelsessentre

Avtalen gjelder teknikere, park- og idrettsansatte og ansatte ved badene.

Mellomoppgjøret 2017

Det blir gitt et lønnstillegg på kr. 2,- pr. time til ansatte som er omfattet av overenskomsten. Tillegget gjelder fra 1. april 2017.