Virke - Fritids- og opplevelsessentre

Avtalen gjelder teknikere, park- og idrettsansatte og ansatte ved badene.

Mellomoppgjøret i 2019

I mellomoppgjøret har det på Virkes områder blitt enighet om en avtale på linje med LO/NHO-oppgjøret. 

Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Det gis ikke som generelt tillegg.

Det generelle lønnstillegget blir kr. 2,50 i timen, dvs. kr. 4 875 i året, med virkning fra 1. april.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke