Kinoansatte kan gå til streik fra torsdag 16. juni

Kan stenge Colosseum? Illustrasjonsfoto.

Kan stenge Colosseum? Illustrasjonsfoto. (Foto: Kjetil Bjørnsrud. - Eget verk, <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4522285">CC BY-SA 3.0</a>)

- Kinoansatte trenger en lønn det går an å leve av,  sier Karianne Hansen Heien, Fagforbundets forhandlingsleder.

10.06.2022 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 10.06.2022

Fagforbundet melder i dag plassfratredelse for 79 kinoansatte. Det betyr at disse går ut i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 16. juni dersom meklingen mellom Fagforbundet og Virke ikke fører fram.

 – Kinoansatte har et veldig lavt lønnsnivå, og ingen tillegg for å jobbe på ubekvem arbeidstid. Vi har tro på at vi skal finne en løsning i meklingen, men uten en løsning som møter våre viktigste krav, så vil det ende i streik, slår forhandlingslederen fast. 

Dårlig lønn, ingen ubekvemstillegg

- Kinoansatte har en gjennomsnittslønn som er bare 74 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Derfor er vårt hovedkrav å øke lønnsnivået og sikre reallønnsvekst, slår Fagforbundets forhandlingsleder fast.

Mekling

Etter at Fagforbundet og VIrke brøt forhandlingene, skal møtes partene hos meklingsmannen. Meklingsfristen er onsdag 15. juni kl 24.00. Hvis partene seg fram til en løsning blir det konflikt fra arbeidstidens begynnelse torsdag 16. juni.

Rammer Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen

Fagforbundet tar i første omgang ut 79 medlemmer i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. - VI er forberedt på en langvarig konflikt, sier Karianne Hansen Heien. - Film og kultur er viktig for mange, men vi ser ikke for oss at det er fare for liv og helse - dermed vil streiken vare helt til arbeidsgiver gir seg, sier en kampklar forhandlingsleder. 

Stort forbund

I Fagforbundet er alle tariffområder like viktige, og når et medlem er i streik er i prinsippet hele forbundet i streik. Det betyr at de 79 har alle Fagforbundets 400 000 medlemmer i bak seg når de går ut i streik.

Disse kinoen blir rammet

  • Bergen kino
  • Drammen kino
  • Colosseum kino, Oslo
  • Gimle kino, Oslo
  • Klingenberg kino, Oslo
  • Ringen kino, Oslo
  • Saga kino, Oslo
  • Nova kino, Trondheim
  • Prinsen kino, Trondheim

Se også tariffsidene våre

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?