Brudd i forhandlingene for ansatte i boligbyggelag

Illustrasjonsbilde fra tariffoppgjøret 2016 med Virke (HUK området) (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet og Virke ble ikke enige i lønnsoppgjøret for ansatte i boligbyggelag. Oppgjøret går dermed til mekling.

24.09.2020 av Nils Fredrik Hansen

Årets forhandlinger var krevende. Både koronapandemien og nedleggelsen av arbeidsgiverorganisasjonen Samfo tidligere i år satte preg på forhandlingene.

De fleste virksomhetene i Samfo har meldt seg inn i Virke. De to av avtalene innen denne sektoren (Samfos overenskomst for virksomheter i boligsamvirket og Overenskomsten for boligbyggelaget Usbl) opphører og det er nå er Virkes tariffavtale for boligbyggelag som er gjeldende.

Fagforbundets krav var økt kjøpekraft for medlemmene, samt å opprettholde opparbeidede rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene som har vært omfatta av Samfos avtaler. Virke ville hverken møte disse kravene eller de økonomiske kravene. Dermed kom partene ikke til enighet.  

Dato for mekling er ikke satt.