Første samling for Palestina-ambassadører

Fagforbundets ambassadørkorps for Palestina, sammen med Ingunn Eriksen fra stab. (Foto: Anders Hamre Sveen)

Tirsdag 18. oktober 2011 var Fagforbundets Palestina-ambassadører samlet for første gang, i Fagforbundets lokaler i Oslo. Det er utnevnt i alt 25 Palestina-ambassadører, som har et spesielt ansvar for å dyrke engasjementet for Palestina i Fagforbundet.

18.10.2011 av Informasjonsavdelinga

Det formaliserte samarbeidet mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp går i tillegg til økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps sitt arbeid og støtte til grasrotorganisasjoner i Palestina og palestinske flyktningmiljø i Palestina, ut på å arbeide for økt engasjement for Palestina blant Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte.

På bakgrunn av dette er det nå utnevnt et eget ambassadørkorps for Palestina i Fagforbundet, med minst én representant fra hvert fylke.

Det skal gjennomføres fire til fem reiser i løpet av nåværende landsmøteperiode, som skal gå til enten Palestina eller til palestinske flyktningleire i Libanon. Reisene skal organiseres i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Alle representantene i ambassadørkorpset skal ha vært med på en av reisene før Fagforbundets landsmøte i november 2013.

Fagforbundets Palestina-ambassadører er:
Akershus: Ivar Romundstad og Janne Olsen

Aust-Agder:  Pål Bach

Buskerud: Magnus Langstrand

Finnmark: Ole Ingvald Hansen

Hedmark: Thomas Aaslund

Hordaland: Veronica Sandanger og Rune Breisnes

Møre og Romsdal: Geir Ole Kanestrøm

Nordland: Torild Holmedal

Nord-Trøndelag: Vegard Granaune

Oppland: Roger Arnesen

Oslo: Kathrin Nesgård og Stein Asthøy

Rogaland: Synnøve Haugland

Sogn og Fjordane: Ralf Einar Johannessen

Sør-Trøndelag: Sonia Kvam og Ole Roger Berg

Telemark: Nina Holm Johnsen

Troms: Helge Hole og Britt Ås

Vest-Agder: Roy Gyberg og Lars Klottrup Berge

Vestfold: Eddie Whyte

Østfold: Veronica Løken

Første samling
Den 18. oktober 2011 ble den første samlinga for ambassørkorpset gjennomført. Her stod Martin Holter fra Norsk Folkehjelp for en presentasjon av Norsk Folkehjelps filosofi i forhold til solidaritets- og bistandsarbeid, samt Fagforbundets samarbeidsprosjekter med Norsk Folkehjelp i Palestina og Libanon. Holter understreket at Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens egen humanitære solidaritetsorganisasjon.

I løpet av samlinga gjennomførte Palestina-ambassadørene et gruppearbeid om hvordan de skal gjennomføre jobben med å spre informasjon og engasjement rundt palestinernes situasjon og Fagforbundets solidaritetsarbeid i forhold til dette.

Engasjement på tvers av aldersskiller
Ambassadørkorpset er en god blanding av folk som har jobbet med solidaritetsarbeid med Palstina lenge, og yngre folk. Her er det samlet mye engasjement, sier Stein Guldbrandsen som er AU-medlem i Fagforbundet og styremedlem i Norsk Folkehjelp.

– Vi i Fagforbundet må være tydelige på at vi i konflikten mellom Israel og palestinerne støtter den svakeste parten og de israelerne som er motstandere av Israels okkupasjon. Det er bra at Fagforbundet jobber aktivt i forhold til den utrolig urettferdige situasjonen i denne konflikten, sier Sonia Kvam.

– Jeg gleder meg til å jobbe med å skape engasjement i forhold til Palestina, sier Veronica Sandanger.

– Dette er en viktig jobb, og vervet forplikter, sier Rune Breisnes.

Demonstrasjon i Palestina.