Uloba - brukerstyrt personlig assistanse

Uloba er størst og eldst på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge, og er arbeidsgiver for cirka 5000 assistenter over hele landet.

Hovedoppgjøret 2018

Det gis et generelt tillegg til alle ansatte på 7,80 kroner per time, gjeldende fra 1. juli i år.

Informasjonsplakat om oppgjøret

Det er dessuten avtalt en lønnsøkning for neste år. Fra 1. juli 2019 gis et generelt tillegg til alle ansatte på 2,00 kroner per time. 

Fra 1. juli 2019 er minstelønn for personlige assistenter 182,55 kroner. Det utgjør 337.000 kroner i full stilling.

Minstelønn for personlig assistent er nå 180,55 kroner per time, kr 333.300 i full stilling.

Forbedret pensjon

Det er samtidig forhandlet fram en forbedret pensjonsordning. Det blir opptjening fra første krone - og det gjelder fra 1. januar 2019. Det er ingen krav til stillingsstørrelse og lengde på ansettelsestid. 

Det ble også enighet om:

  • Ved fast eller midlertidig ansattes død gis det etterlønn i tre måneder, tilvarende tre måneders historisk lønn, til pårørende.
  • Partene skal arbeide for heltidskultur.
  • Den samlede rammen for tariffrevisjonen 2018 i Uloba er i tråd med arbeidslivet for øvrig. 

Signert enighetsprotokoll fra forhandlingene med Uloba

Vedlegg til protokollen fra forhandlingene med Uloba

Oppgjøret går nå til uravstemning. Svarfrist for Fagforbundets medlemmer 10. oktober 2018.

Uloba 001

Gyldig:
01.07.2018 - 30.06.2020

Avtalens innhold:
Tariffavtale ULOBA


Aktuelt

Godt oppgjør for personlige assistenter (BPA)

Fagforbundet har forhandlet lønn og revidert tariffavtalen for personlige assistenter og funksjonsassistenter i avtaleområdet Uloba.

10.09.2018

Se flere artikler