Tirsdag 1. juni 2021
Forhandlinger med Samfunnsbedriftene

01
jun.
2021
02.00
02
jun.
2021
02.00

Sted

Oslo / hele landet

Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter i Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift). Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Les mer om avtaleområdet, se gjeldende avtaler og minstelønnstabell