Fare for streik i private omsorgsbedrifter

Illustrasjonsfoto: Mostphotos (Foto: Tyler Olson)

Torsdag og fredag 7. og 8.1. er det mekling i området NHO 453 som omfatter en rekke ulike virksomheter, mange med ulike former for omsorgsoppgaver. Dermed er det fare for streik fra lørdag morgen.

06.01.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 15.01.2021

Bakgrunnen for konflikten er at våre medlemmer i denne avtalen har sakket lønnsmessig kraftig etter over mange år. I 2019 valgte NHO å løfte sykepleieren i Norsk Sykepleierforbund opp på om lag samme nivå som alle andre sykepleiere. Nå krever vi at et tilsvarende lønnsløft gjøres for alle våre medlemmer. Det har NHO svart klart nei på, og dermed er det overhengende fare for streik, dersom riksmekleren ikke lykkes innen meklingsfirsten fredag kveld. Dermed der det fare for streik fra lørdag morgen den 9. januar.

Sammensatt tariffområde

Denne tariffavtalen omfatter svært mange ulike områder. Det handler om behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, enkelte virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og fra ganske nylig, noen barnehager.

Bredt uttak

Fagforbundet vil ta ut medlemmer i mange av virksomhetene som er omfattet av avtalen.

– Vi ser ingen grunn til at våre medlemmer i dette området skal tape lønnsmessig sammenliknet med andre arbeidstakere med tilsvarende utdanning og erfaring. Gapet mellom disse folka og andre sammenliknbare grupper har økt over tid, og vi frykter at utviklingen vil fortsette. Det kan vi ikke godta, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

– Den siste tida har vi også sett at arbeidsgivere i for eksempel en del barnehager har byttet arbeidsgiverorganisasjon til denne avtalen for spare penger. Mange som jobber der har med seg lønns- og arbeidsvilkår fra tidligere tariffavtaler, men over tid vil også disse kunne sakke etter alle andre barnehageansatte. Det vil også få en dårligere pensjonsordning enn andre barnehageansatte.  

Usolidarisk å shoppe billige lønnsavtaler

En samlet fagbevegelse er negativ til at virksomheter bytter fra en avtale til en annen for på sikt å kunne spare på dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

– Hvis vi ikke setter foten ned, vil det åpne for at flere barnehager forlater Private Barnehagers landsforbund, der vi har forhandlet fram gode avtaler for medlemmene. Hvis vi ikke sier nei til at enkelte shopper billige lønnsavtaler, undergraver vi over tid lønns- og arbeidsforhold for hele barnehageområdet. Derfor er det viktig at vi sier tydelig fra nå, sier Green Nilsen.