Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Medlemmene sa ja til oppgjøret i staten

Flertallet aksepterte tariffoppgjøret i uravstemninga. 67,8 prosent takket ja til resultatet.

12.11.2020

Streik avverget i staten

Etter flere timer på overtid aksepterte partene i hovedtariffoppgjøret i staten det siste tilbudet fra arbeidsgiver. Dermed blir det ingen streik.

15.10.2020

Mekling på overtid i staten

Det er siste fase av meklingen i statsoppgjøret. Fristen gikk ut ved midnatt. Hvis partene ikke kommer fram til noen løsning, blir det streik fra torsdag morgen.

15.10.2020

Meklingen i statsoppgjøret starter

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne møter onsdag til oppstartsmøte i meklingen for hovedtariffoppgjøret i staten. Meklingsfristen er 14. oktober ved midnatt.

23.09.2020

Staten tilbød null - brudd i statsoppgjøret

Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten. LO Stat, YS Stat, Unio og akademikerne brøt mandag ettermiddag forhandlingene i hovedoppgjøret i staten. Oppgjøret havner nå på Riksmeklerens bord.

14.09.2020

Vil ha reallønnsvekst i staten

Årets hovedoppgjør i staten innledes tirsdag 1. september. LO Stats hovedkrav er reallønnsvekst for medlemmene, generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinners og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

01.09.2020

Utvida mulighet til bruk av overtid for ansatte i staten

Partene i staten har inngått avtale om blant annet å utvide muligheten for bruk av overtid, og sette tilside bestemmelsene om kjernetid i første omgang fram til 30. april.

17.03.2020

Enighet i lønnsoppgjøret i staten - ingen streik

– Vi er fornøyd med at vi har sikret alle medlemmene forbedret kjøpekraft, og at brorparten av de avsatte midlene er gitt i sentrale tillegg med vekt på likelønn, sier Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget.

24.05.2019

Mekling på overtid i staten - møt på jobb som vanlig

Frist for enighet i lønnsoppgjøret gikk ut ved midnatt. Det mekles nå på overtid. Ingen av Fagforbundets medlemmer er tatt ut i en eventuell streik i denne omgang og skal derfor møte på jobb som vanlig.

24.05.2019

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

– Partene har dessverre vært alt for langt fra hverandre til at det var mulig å finne en løsning i forhandlingene, sier Fagforbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg, Svend Morten Voldsrud. Oppgjøret går nå til mekling.

30.04.2019