Spekter - Unilabs røntgen

Avtalen gjelder ansatte i Unilabs, som helsesekretærer og kontor- og administrasjonsmeddarbeidere.

Spekter 072

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Unilabs Norge AS

Protokoller:
Protokoll Spekter b-del, Unilabs - hovedoppgjøret 2020


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter