Spekter - Unilabs røntgen

Avtalen gjelder ansatte i Unilabs, som helsesekretærer og kontor- og administrasjonsmeddarbeidere.

Spekter 072

Foreløpig er bare protokoll tilgjengelig for 2018 - 2020.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Protokoller:
Protokoll Unilabs 2018 - 2020
Protokoll mellomoppgjøret 2019 Unilabs


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter