Spekter - teater og orkester

Teateroverenskomsten gjelder yrkesgrupper som kontor- og administrasjonsansatte, teknikere, håndverkere, byggdriftere, ikt-ansatte og renholdere. Drammen scener og Oslo Konserthus har egne tariffavtaler.

Teateroverenskomsten gjelder for følgende teatre:
Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Hordaland Teater, Hålogaland Teater, Kilden Teater- og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, Turneteatret i Trøndelag, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teatret Vårt og Trøndelag Teater.

Drammen scener og Oslo Konserthus har egne tariffavtaler (se under).

Hovedoppgjøret 2018

Teateroverenskomsten er ferdigforhandlet. Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2018.

Det har vært avholdt forhandlingsmøter 17. og 18. april 2018 mellom Spekter og Fagforbundet vedrørende revisjon av overenskomst del B «Teateroverenskomst» per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet. B-delsoverenskomsten prolongeres uten endringer.

Last ned protokollen for Teateroverenskomsten per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet 

Spekter 003

Teateroverenskomst 2018 - 2020

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Teateroverenskomsten

Protokoller:
Protokoll teater 2018


Spekter 061

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Oslo Konserthus

Protokoller:
Protokoll Oslo Konserthus 2018


Spekter 064

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Drammen Scener

Protokoller:
Protokoll Drammen Scener 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018