Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang

Illustrasjonsbilde sykehus. (Foto: Fagforbundet/Birgit Dannenberg)

Det store tariffoppgjøret for landets sykehus, for medlemmer i avtaleområde Spekter helse, startet opp i dag klokka ti. Forhandlingsdelegasjonen til Fagforbundet er opptatt av at dette er et oppgjør for mange grupper ansatte.

26.10.2020 av Informasjonsavdelingen

- Det er avgjørende å ivareta alle yrkesgruppene som Fagforbundet organiserer på sykehuset. Det er laginnsatsen som teller i arbeidshverdagen, og det må også speiles i oppgjøret, sier Kai i Fagforbundets forhandlingsdelegasjon i en kommentar før oppstart.

Tariffavtalen for Spekter helse omfatter hele spekteret av sykehusansatte - ledere, fagarbeidere, universitetsutdannede og personer uten noen formell utdannelse. Fagforbundet slår fast at det er den tverrfaglige innsatsen, innsatsen fra alle yrkesgruppene på arbeidsplassen, som skaper tjenester av god kvalitet.

Lønnsoppgjørene står i kø denne høsten etter at vårens vakreste eventyr ble utsatt. Resultatene av oppgjørene som til nå har kommet i mål har vist at det er smale rammer i år.