Knapt ja-flertall i bussoppgjøret

Streikende for ny bussbransjeavtale på Oslo S. Fagforbundets Marit Sauge i front. (Foto: Fagforbundet)

Medlemmene fra fire forbund har stemt over årets lønnsoppgjør i bussbransjen. Flertallet stemte ja, men med knappest mulig margin.

23.10.2020 av Informasjonsavdelingen

Ny streik ble unngått, men spenningen etter årets mest dramatiske arbeidskonflikt fortsetter. Busstreiken viste at det var stor misnøye i bransjen. Resultatet fra uravstemningen ble klart i dag, der medlemmene selv sier ja eller nei til oppgjøret. Det viser en overvekt på kun 85 ja-stemmer. 50,44 prosent sa ja og 49,56 prosent stemte nei.

- Dette er et usedvanlig klart signal til arbeidsgiver om at det arbeidet vi gjør i partssamarbeid må tas på alvor. Dette var helt på vippen, og det er et uttrykk for at folk er forbannet over arbeidsgiver som løper fra det vi har blitt enige om. Vi krever anstendig lønn og at arbeidet blir organisert på en slik måte at medlemmene får gjort jobben innenfor betalt arbeidstid, sier Stein Guldbrandsen, forhandlingsleder for Fagforbundet.

Kan gå mot ny konflikt i 2022

Resultatet av avstemningen viser at bussjåførene oppfatter årets oppgjør som bittesmå skritt, og at de totalt sett er usikre på om det er godt nok.

- Dette er også et klart signal om at vi i 2022 må få innfridd løftet om å få løftet lønna opp på nivå med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Hvis det ikke skjer, viser nei-stemmene fra uravstemningen at det kan gå mot ny konflikt, kommenterer Guldbrandsen.

God valgdeltakelse

Det var spesielt god oppslutning om avstemningen i uravstemningen. I Fagforbundet var det totalt sett en deltakelse på 87 prosent. Hele 77 prosent av disse sa nei til resultatet i oppgjøret. Stemmene fra Fagforbundet var imidlertid alene ikke nok for et nei-flertall. Det er det samlede resultat fra alle fire forbund som gjelder.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon forhandlet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Forhandlingsmotpart var NHO Transport og Spekter/Vy.