Spekter - Den norske opera og ballett

Avtalen for Den norske opera og ballett gjelder yrkesgrupper som sceneteknikere, lys- og lydteknikere, håndverkere, kontor- og administrasjonsansatte, påkledere, rekvisitører og renholdere.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og Den Norske Opera & Ballett har kommet til enighet i lokale forhandlinger etter beslutningen om å utsette mekling om pensjonsspørsmålet. 

Resultatet er innenfor ramma på 1,7 prosent og det er avtalt at lønnstillegget gis som generelle kronetillegg i alle de lokale forhandlingene (B-delene). Resultatet sendes nå ut på uravstemning blant medlemmene. 

Hovedoppgjøret 2018

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer i overenskomstens A-del som gjelder for alle områder i Spekter. For Fagforbundet gjelder dette 46 lokale forhandlinger, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Mellomoppgjøret 2019

Det gis et generelt tillegg på 15.300.- per år. Tillegget gis til alle på Fagforbundets lønnsrammer. Tillegget inkludere generelt tillegg på 4.875 per år samt lavlønnstillegg på 3.900 per år for de med årslønn på 430.221 eller lavere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) som er avtalt i A-delsforhandlingen nevnt over.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

Fagforbundet og Den Norske Opera & Ballett skal vurdere lønnspolitikk og lønnsutvikling i perioden. Frist for arbeidet er 1. februar 2020.

Les hele protokollen


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter