Spekter - Den norske opera og ballett

Avtalen for Den norske opera og ballett gjelder yrkesgrupper som sceneteknikere, lys- og lydteknikere, håndverkere, kontor- og administrasjonsansatte, påkledere, rekvisitører og renholdere.

Hovedoppgjøret 2018

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer i overenskomstens A-del som gjelder for alle områder i Spekter. For Fagforbundet gjelder dette 46 lokale forhandlinger, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

B-delene - de lokale forhandlingene

29. mai ble det gjennomført forhandlinger mellom Spekter og LO Stat på grunnlag av hovedavtalen.

Det ble ikke oppnådd enighet i lokale forhandlinger mellom Den Norske Opera & Ballett og Fagforbundet. Partene er enige om å løse uenigheten slik:

Det gis et generelt tillegg på kr. 15.253,- med virkning fra 1. mai 2018. Tillegget gis i alle Fagforbundets lønnsrammer. Fagforbundet og Den Norske Opera & Ballett skal vurdere lønnspolitikk og lønnsutvikling i perioden. Frist for arbeidet er 1. februar 2020.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018
Protokoll Spekter A-del 2019


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter